Od
Do

Wszystkie

2024-04-02

Rynek nieruchomości magazynowych: Rynek wraca do normalności

W 2023 na rynku umocniły się negatywne trendy (zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej), jakie zaczęły być już widoczne pod koniec 2022. W konsekwencji r/r nowa podaż w 2023 spowolniła o 16%, a powierzchnia pustostanów wzrosła o 90%. ...

Więcej
2024-03-26

Rynek Inwestycyjny: Odbicie z głębokiego dołka już blisko?

Sytuacja na krajowym i globalnym rynku inwestycyjnym prawdopodobnie dotknęła minimów zarówno pod względem cen transakcyjnych, jak i obrotów. Na przełomie 2023/4 spadały koszty finansowania (EUR 5y IRS). Wyceny funduszy typu REIT, jak i indeksy nastrojów rynkowych przestały spadać. Przypuszczamy, że do końca 2024 sytuacja będzie zmierzać w kierunku istotnej poprawy, lecz wiele zależy od tempa luzowania polityki monetarnej przez główne banki centralne.

Więcej
2024-03-21

Rynek Mieszkaniowy 1q24: Cisza po burzy

Ceny mieszkań w 4q23 pozostawały w trendzie wzrostowym. Silny popyt, wzmocniony programem Bezpieczny Kredyt 2% (BK2%) i wzrostem zdolności kredytowej gospodarstw domowych przy wolno rosnącej podaży nowych mieszkań skutkował wzrostem cen mieszkań.

Więcej
2024-02-28

Puls Nieruchomości: Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę

Boom mieszkaniowy w ostatnich latach przyniósł zmiany w regionalnej strukturze oddawanych mieszkań. Powstaje ich coraz więcej w powiatach graniczących z największymi aglomeracjami i dużymi miastami. Impulsem do takich działań jest deficyt działek budowlanych w największych i dużych miastach, i co za tym idzie ich wysokie ceny.

Więcej
2024-01-31

Puls Nieruchomości: 2024 rokiem domów?

Sprzedaż mieszkań w drugiej połowie 2023 była podobna jak w 2021, ale poziom stóp procentowych był znacznie wyższy, a siła nabywcza kupujących wyraźnie niższa niż w tamtym okresie. Wysoka sprzedaż to efekt dużej sprzedaży kredytów w ramach programu dopłat do rat kredytów.

Więcej

Kategoria