Od
Do

Wszystkie

2024-04-18

Kwartalnik Branżowy 1q24: Kiedy więcej znaczy mniej

W 2023 obserwowaliśmy ostre hamowanie przychodów firm oraz erozję marż. Przychody średnich i dużych firm wzrosły jedynie o 4,3%, dzięki wysokiej dynamice rocznej w 1h23. Z kolei wynik finansowy stopniał o 8,8% wobec rekordowych zysków w 2022. Zapraszamy do lektury Kwartalnika Branżowego.

Więcej
2024-04-12

Finanse JST: Raport Roczny 2023

Nasze podsumowanie sytuacji finansowej samorządów w 2023: 1) pogłębienie deficytu budżetowego, 2) znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, 3) spadek nadwyżki operacyjnej do rekordowo niskiego poziomu w miastach, 4) dobra sytuacja finansowa województw. Zapraszamy do lektury raportu.

Więcej
2024-04-09

Monitoring Branżowy: Dekarbonizacja transportu

W procesie dekarbonizacji szczególne znaczenie ma sektor transportu. Wynika to z jednej strony z jego nieocenionej roli dla społeczeństwa i gospodarki, a z drugiej z dużego udziału w emisjach gazów cieplarnianych i obiektywnych trudności w ich zmniejszaniu. W ostatnich latach emisje z transportu wzrastały, a proces ich redukcji będzie kosztowny i długotrwały. Zachęcamy do lektury naszego raportu, w którym przedstawiamy dane dotyczące emisji, najważniejsze regulacje prawne, szacunki kosztów oraz przykłady inicjatyw dekarbonizacyjnych firm.

Więcej
2024-02-27

Monitoring Branżowy: Czy już czas rozgrzewać hutnicze piece?

Ceny stali silnie spadały począwszy od maja 2022 i w lutym 2024 były na poziomach niższych niż przed rosyjską agresją na Ukrainę. Główny producent stali - Chiny - mimo słabości w sektorze budowlanym utrzymał w 2023 wolumeny produkcji na wysokich poziomach, głównie dzięki wzrostowi eksportu. Natomiast w Europie produkcja stali surowej w 2023 spadła o 7,4% r/r, a w Polsce o 13% do 6,5 mln t. Po więcej szczegółów zachęcamy do lektury naszego raportu sektorowego.

Więcej
2024-01-16

Branża kosmetyczna: Sytuacja bieżąca i prognozy rozwoju rynku do 2028

Raport prezentuje bieżącą sytuację oraz perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu kosmetykami. Przedstawiamy w nim także głównych importerów, światowe trendy, produkcję i handel w branży oraz pozwala przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu. Zapraszamy do lektury!

Więcej

Kategoria