Od
Do

Wszystkie

2024-07-15

Agro Nawigator 2/2024: Mniejsza podaż i szansa na podwyżki cen

Na części rynków rolnych, szczególnie zbóż, mleka oraz owoców, widoczne są sygnały presji po stronie podaży. W warunkach odradzającego się popytu konsumenckiego w Polsce i za granicą, oznacza to wzrastające prawdopodobieństwo podwyżek cen. Nadal zwiększa się natomiast krajowa produkcja mięsa wieprzowego i drobiowego, stąd na razie nie widzimy podwyżek cen w relacji rocznej, choć ich perspektywa też wydaje się coraz bliższa. Możliwa jest poprawa sytuacji branży przetwórstwa ryb, ze względu na uspokojenie po stronie cen surowca i coraz bardziej prawdopodobne ożywienie popytu.

Więcej
2024-07-10

RAPORT ROCZNY 2024 - Podstawowe dane finansowe sektora przedsiębiorstw wg PKD

Podstawowe wskaźniki finansowe dla 79 branż w Raporcie Rocznym 2024 dot. finansów sektora przedsiębiorstw wg PKD, opracowanym w Zespole Analiz Sektorowych Departamentu Analiz Ekonomicznych.

Więcej
2024-06-24

Kwartalnik Branżowy 2q24

Początek 2024 charakteryzował się dalszym pogarszaniem wyników finansowych firm – spadały zarówno przychody, jak i marże. Wprawdzie sytuacja w branżach przemysłowych nadal jest najgorsza, jednak również wiele branż usługowych i budownictwo doświadczyły słabszych wyników. W niektórych branżach dóbr konsumpcyjnych oraz usług widać już poprawę koniunktury związaną ze wzrostem dochodów realnych, jednak oczekiwane ożywienie w przemyśle oraz inwestycjach wyraźnie się opóźnia.

Więcej
2024-06-21

Finanse JST: Wyniki spółek komunalnych w 2023

Spółki komunalne to podmioty prawa handlowego, w których udziałowcami są samorządy i które są powoływane do realizacji zadań własnych JST, szczególnie gmin i miast, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności m.in. w zakresie dostarczania wody, energii, odbioru odpadów, opieki zdrowotnej czy transportu. W raporcie prezentujemy wyniki spółek komunalnych za 2023 i zarysowujemy kluczowe wyzwania inwestycyjne.

Więcej
2024-06-03

Finanse JST: Wyniki JST po 1q24

Po 1q24 dochody samorządów wyniosły 113,3 mld zł (+24,5% r/r). Przy wydatkach na poziomie 89,7 mld zł (+13,4% r/r), wynik budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 23,6 mld zł, co było poziomem 2-krotnie wyższym niż po 1q23. Według planu na koniec 2024 deficyt sektora JST ma jednak wynieść blisko 37 mld zł (vs 22,9 mld zł na koniec 2023).

Więcej

Kategoria