Od
Do

Wszystkie

2024-05-29

Puls Nieruchomości: Zasób mieszkaniowy przez pryzmat świadectw energetycznych

Od 28 kwietnia 2023 nieruchomość mieszkaniowa powinna posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie. Liczba wydawanych świadectw idzie zatem w parze z transakcyjnością rynku mieszkaniowego. Wprowadzenie obowiązkowych świadectw mocno „popsuło” statystyki standardu energetycznego budynków względem okresu, gdy świadectwa były nieobowiązkowe. Standard energetyczny istniejącego zasobu jest daleki od wymagań stawianych przed nowym budownictwem.

Więcej
2024-04-24

Puls Nieruchomości: Ziemia w cenie

Pod koniec 2023 zaobserwowaliśmy zmianę trendu liczby wydawanych pozwoleń na budowę na rosnący. Deweloperzy do większej aktywności motywowani są spadkiem inflacji, a w ślad za nim oczekiwaniem na obniżki stóp procentowych i większy popyt na nieruchomości. To wydanie Pulsu Nieruchomości poświęcamy właśnie rynkowi gruntów.

Więcej
2024-04-02

Rynek nieruchomości magazynowych: Rynek wraca do normalności

W 2023 na rynku umocniły się negatywne trendy (zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej), jakie zaczęły być już widoczne pod koniec 2022. W konsekwencji r/r nowa podaż w 2023 spowolniła o 16%, a powierzchnia pustostanów wzrosła o 90%. ...

Więcej
2024-03-26

Rynek Inwestycyjny: Odbicie z głębokiego dołka już blisko?

Sytuacja na krajowym i globalnym rynku inwestycyjnym prawdopodobnie dotknęła minimów zarówno pod względem cen transakcyjnych, jak i obrotów. Na przełomie 2023/4 spadały koszty finansowania (EUR 5y IRS). Wyceny funduszy typu REIT, jak i indeksy nastrojów rynkowych przestały spadać. Przypuszczamy, że do końca 2024 sytuacja będzie zmierzać w kierunku istotnej poprawy, lecz wiele zależy od tempa luzowania polityki monetarnej przez główne banki centralne.

Więcej
2024-03-21

Rynek Mieszkaniowy 1q24: Cisza po burzy

Ceny mieszkań w 4q23 pozostawały w trendzie wzrostowym. Silny popyt, wzmocniony programem Bezpieczny Kredyt 2% (BK2%) i wzrostem zdolności kredytowej gospodarstw domowych przy wolno rosnącej podaży nowych mieszkań skutkował wzrostem cen mieszkań.

Więcej

Kategoria