Od
Do

Wszystkie

2023-12-01

Poland Macro Weekly: Consumer rises, inflation falls

Domestic economy has rebounded from the low point of the economic activity and the following quarters should bring further recovery, fuelled by reviving consumption. ...

Więcej
2023-12-01

Makro Flash: Przemysł wrzuca wyższy bieg

Wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie w listopadzie wzrósł do 48,7 pkt z 44,5 pkt. w październiku. Jest to najsilniejszy w historii badania wzrost (poza pandemią), przekraczający wyraźnie nawet najwyższe oczekiwania (max. w ankiecie Parkietu to 47 pkt.) i przewyższający wyniki ze strefy euro. PMI w polskim przemyśle rośnie systematycznie od września i coraz wyraźniej sygnalizuje nadchodzącą poprawę koniunktury.

Więcej
2023-12-01

Dziennik Ekonomiczny: Wymarzony mix silniejszego wzrostu i niższej inflacji

W Polsce Inflacja CPI w listopadzie obniżyła się do 6,5% r/r z 6,6% w październiku, a wzrost PKB w 3q23 wyniósł 0,5% r/r, o 0,1pp silniej niż wskazywał szacunek flash. W strefie euro inflacja HICP spadła silniej od oczekiwań, a w USA inflacja PCE potwierdziła procesy dezinflacyjne.

Więcej
2023-11-30

Makro Flash: Szybki koniec recesji konsumenckiej

PKB w cenach stałych roku poprzedniego w 3q23 wzrósł o 0,5% r/r, o 0,1pp silniej niż wskazywał szacunek flash. Krajowa gospodarka odbiła się od dna aktywności, a kolejne kwartały powinny przynieść ożywienie, zasilane przez odbudowującą się konsumpcję.

Więcej
2023-11-30

Makro Flash: Prawdziwe promocje na Black week?

Inflacja CPI w listopadzie spadła do 6,5% r/r (kons. i PKOe: 6,6% r/r) z 6,6% r/r w październiku. Głównym czynnikiem stojącym za spadkiem był kolejny silny spadek inflacji bazowej, przy wyższych od naszych oczekiwań wzrostach cen żywności oraz paliw. ...

Więcej

Kategoria