Od
Do

Wszystkie

2024-04-24

Agro Nawigator 1/2024: Mniej inwestycji w rolnictwie

Początek 2024 przyniósł dalsze spadki cen wielu surowców rolnych. Oceniamy, że ujemna roczna dynamika cen może utrzymać się do końca roku, choć widzimy szereg ryzyk pogodowych, które mogą częściowo odwrócić tę tendencję – np. kwietniowe przymrozki. Odbicie w konsumpcji może sprzyjać cenom surowców. Z uwagi na gorszą sytuację w rolnictwie wyraźnie zmniejszyły się zakupy maszyn rolniczych.

Więcej
2024-04-18

Kwartalnik Branżowy 1q24: Kiedy więcej znaczy mniej

W 2023 obserwowaliśmy ostre hamowanie przychodów firm oraz erozję marż. Przychody średnich i dużych firm wzrosły jedynie o 4,3%, dzięki wysokiej dynamice rocznej w 1h23. Z kolei wynik finansowy stopniał o 8,8% wobec rekordowych zysków w 2022. Zapraszamy do lektury Kwartalnika Branżowego.

Więcej
2024-04-12

Finanse JST: Raport Roczny 2023

Nasze podsumowanie sytuacji finansowej samorządów w 2023: 1) pogłębienie deficytu budżetowego, 2) znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych, 3) spadek nadwyżki operacyjnej do rekordowo niskiego poziomu w miastach, 4) dobra sytuacja finansowa województw. Zapraszamy do lektury raportu.

Więcej
2024-04-09

Monitoring Branżowy: Dekarbonizacja transportu

W procesie dekarbonizacji szczególne znaczenie ma sektor transportu. Wynika to z jednej strony z jego nieocenionej roli dla społeczeństwa i gospodarki, a z drugiej z dużego udziału w emisjach gazów cieplarnianych i obiektywnych trudności w ich zmniejszaniu. W ostatnich latach emisje z transportu wzrastały, a proces ich redukcji będzie kosztowny i długotrwały. Zachęcamy do lektury naszego raportu, w którym przedstawiamy dane dotyczące emisji, najważniejsze regulacje prawne, szacunki kosztów oraz przykłady inicjatyw dekarbonizacyjnych firm.

Więcej
2024-02-27

Monitoring Branżowy: Czy już czas rozgrzewać hutnicze piece?

Ceny stali silnie spadały począwszy od maja 2022 i w lutym 2024 były na poziomach niższych niż przed rosyjską agresją na Ukrainę. Główny producent stali - Chiny - mimo słabości w sektorze budowlanym utrzymał w 2023 wolumeny produkcji na wysokich poziomach, głównie dzięki wzrostowi eksportu. Natomiast w Europie produkcja stali surowej w 2023 spadła o 7,4% r/r, a w Polsce o 13% do 6,5 mln t. Po więcej szczegółów zachęcamy do lektury naszego raportu sektorowego.

Więcej

Kategoria