Od
Do

Wszystkie

2024-01-16

Branża kosmetyczna: Sytuacja bieżąca i prognozy rozwoju rynku do 2028

Raport prezentuje bieżącą sytuację oraz perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu kosmetykami. Przedstawiamy w nim także głównych importerów, światowe trendy, produkcję i handel w branży oraz pozwala przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu. Zapraszamy do lektury!

Więcej
2023-12-29

Agro Nawigator 4/2023: Niepewność i dalsze spadki cen w 2024

Ceny surowców rolnych w 2023 odnotowały silne spadki pod wpływem normalizacji nastrojów na rynkach rolnych po wybuchu wojny oraz poprawy uwarunkowań podażowych na świecie. Oczekujemy, że 2024 przyniesie dalsze spadki cen, choć roczna dynamika będzie sukcesywnie wyhamowywać.

Więcej
2023-12-20

Kwartalnik Branżowy 4q23: Marże firm pod presją

W 3q23 zmalały marże firm, a roczna dynamika przychodów po raz pierwszy od trzech lat (od początków pandemii) była ujemna. Zapraszamy do lektury Kwartalnika Branżowego.

Więcej
2023-12-15

Monitoring Branżowy: Sytuacja branż związanych z przetwórstwem drewna

Eksport nieprzetworzonego drewna z Polski spada, ceny stabilizują się, a przetwórcy po mocnych spadkach produkcji w 2023 liczą na poprawę w przyszłym roku – tak w skrócie można zarysować sytuację w branżach związanych z przetwórstwem drewna. Zachęcamy do lektury naszego raportu sektorowego.

Więcej
2023-12-11

Mikroprzedsiębiorstwa 2023

Raport ilustrujący sytuację mikroprzedsiębiorstw (tj. podmiotów zatrudniających do 9 osób) na podstawie danych GUS opracowany w Zespole Analiz Sektorowych w Departamencie Analiz Ekonomicznych.

Więcej

Kategoria