Od
Do

Wszystkie

2023-07-13

RAPORT ROCZNY 2023 - Podstawowe dane finansowe sektora przedsiębiorstw wg PKD

Podstawowe wskaźniki finansowe dla 43 branż w Raporcie Rocznym 2022 dot. finansów sektora przedsiębiorstw wg PKD, opracowanym w Zespole Analiz Sektorowych Departamentu Analiz Ekonomicznych.

Więcej
2023-07-04

Branża odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027

Aby poznać światowe trendy, produkcję i handel w branży odzieżowej oraz chcąc przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu przygotowaliśmy raport prezentujący bieżącą sytuację oraz perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu, przedstawiamy także sytuację głównych importerów. Zapraszamy do lektury!

Więcej
2023-06-29

Monitoring Branżowy: Budownictwo CLT w Polsce a światowe trendy

Raport prezentujący wielkość i perspektywy rozwoju niszowego jeszcze rynku drewna CLT stosowanego w nowoczesnym budownictwie prefabrykowanym.

Więcej
2023-06-28

Raportowanie ESG w świetle dyrektywy CSRD

W styczniu 2023 weszła w życie dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), zwiększająca zakres odpowiedzialności firm w wymiarze ESG, tj. środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Więcej
2023-06-22

Kwartalnik Branżowy 2q23

W 1q23 rentowność netto firm wyniosła 5,1% wobec 5,8% średnio w 1q w poprzednich pięciu latach, nie wliczając dwóch lat pandemicznych (2020-2021). Dla części branż niewątpliwie najbliższe miesiące nadal będą trudne. Niemniej obserwujemy również pierwsze, delikatne sygnały poprawy koniunktury, m.in. lekki wzrost optymizmu konsumentów.

Więcej

Kategoria