Dziennik Ekonomiczny: Koniec kwartału pod negatywnym wpływem kalendarza

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Początek ważnego tygodnia na Wall Street, w którym publikowane są wyniki spółek  Alphabet, Microsoft, Meta i Tesla, rozpoczął się wzrostami na amerykańskiej giełdzie i umocnieniem dolara względem euro. W tych warunkach osłabiały się waluty naszego regionu. Osłabienie nie ominęło też złotego, który dodatkowo znalazł się pod wpływem gorszych od oczekiwań danych z krajowego przemysłu i budownictwa. Kurs USDPLN zakończył wczorajszą sesję w okolicy 4,06, a EURPLN 4,32. Rentowności krajowych obligacji skarbowych powróciły do spadków.
 • W kraju w centrum uwagi znajdą się dziś dane o sprzedaży detalicznej, które uzupełnią obraz aktywności gospodarczej po 1q24, oraz podaż pieniądza za marzec. W Europie i USA uwagę przyciągną przede wszystkim wskaźniki wyprzedzające - kwietniowe indeksy PMI.
 • Oczekujemy, że dane o krajowej sprzedaży detalicznej będą znacznie lepsze od opublikowanych wczoraj informacji z przemysłu i budownictwa. Prognozujemy wzrost o 7,0% r/r (kons.: 6,7% r/r), napędzany rekordową dynamiką realnych dochodów oraz zakupami wielkanocnymi. W wydatkach na żywność być może zobaczymy też przezornościowe zakupy podstawowych produktów przed powrotem wyższej stawki VAT od kwietnia, aczkolwiek trudno będzie je odróżnić od wydatków świątecznych.
 • Podaż pieniądza M3 za marzec wg nas wzrosła o 7,7% r/r, prawie idealnie wpisując się w średnią dynamikę liczoną od początku 2023 (7,5% r/r).
 • Indeksy PMI za kwiecień w Europie (strefa euro, Niemcy) powinny nieznacznie wzrosnąć – zarówno w usługach jak i w przetwórstwie, podczas gdy w USA oczekiwana jest ich stabilizacja/marginalny spadek.
 • Dziś węgierski MNB podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych - oczekiwana jest kolejna obniżka, ale w mniejszej skali niż wcześniej. My prognozujemy ruch o 50pb. i spadek stóp do 7,75%, po obniżkach o 75pb w marcu i o 100pb w lutym.
 • Rynkową uwagę mogą również przyciągnąć kolejne dane z amerykańskiego rynku nieruchomości – tym razem będzie to marcowa sprzedaż nowych domów.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • POL: Produkcja przemysłowa w marcu spadła głębiej od oczekiwań – o 6% r/r (kons.: -1,0% r/r), kierunkowo zgodnie z naszą prognozą (-4,0% r/r), po wzroście o 3,3% r/r w lutym. Odsezonowany (przez nas) poziom produkcji w przetwórstwie przemysłowym nieznacznie wzrósł po spadku w lutym. Przyczyn słabego wyniku doszukujemy się w mniejszej liczbie dni roboczych (2 dni mniej r/r) oraz w bardzo niskim wyniku górnictwa, który ma związek z przechodzeniem na niskoemisyjne źródła energii. Bardziej rozczarowała produkcja budowlana, która tąpnęła aż o 13,3% r/r, co jest wynikiem okresu przejściowego po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE. Słabsze dane są w dużym stopniu jednorazowym zaburzeniem i nie przekreślają naszego scenariusza ożywienia wzrostu gospodarczego, zwiększają natomiast ryzyko w dół dla prognozy inwestycji. Więcej w Makro Flash: Słaba końcówka 1q24.
 • POL: Deflacja PPI (9,6% r/r) w marcu była zgodna z oczekiwaniami (PKOe: -9,9% r/r, kons.: -9,5% r/r) i nieco płytsza niż w lutym (-10,0% r/r). W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1%, głównie za sprawą energetyki.
 • POL: Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosło 8408,80 PLN, a jego wzrost nominalny spowolnił do 12,0% r/r (kons.: 12,1% r/r, PKOe: 11,8% r/r) z blisko 13-procentowych wzrostów odnotowywanych od początku roku. Dzięki spadkowi inflacji CPI do 2,0% r/r w marcu, realny wzrost płac utrzymał się na solidnym poziomie, zbliżonym do 10% r/r. Przeciętne zatrudnienie w marcu obniżyło się o 0,2% r/r, nieco silniej niż powszechnie oczekiwano (kons. i PKOe: -0,1% r/r). Więcej w Makro Flash: Realny wzrost płac trzyma się mocno.
 • POL: Zagregowany (PKOe) wskaźnik koniunktury GUS w kwietniu minimalnie się obniżył. Pogorszenie wynikało głównie ze słabszych nastrojów w przetwórstwie przemysłowym oraz, w mniejszym stopniu, w handlu detalicznym (po marcowym odbiciu). Marginalnie poprawiła się w kwietniu koniunktura w budownictwie.
 • EU/EUR: W kwietniu nastroje konsumentów pozostawały względnie stabilne - wskaźnik koniunktury konsumenckiej wg KE dla UE utrzymał się na poziomie z marca (-15,2 pkt.), minimalnie rosnąc w strefie euro (o 0,2 pp, do -14,7 pkt.). Zaufanie konsumentów nadal plasuje się znacznie poniżej średniej długoterminowej.
 • POL: Ceny skupu podstawowych towarów rolnych w marcu spadły o 15,1% r/r wobec -15,4% r/r w lutym. Od początku roku ceny obniżają się coraz wolniej, co głównie wynika z efektów bazowych - w ujęciu m/m ceny w lutym i marcu były stabilne. Brak dalszych spadków cen skupu oznacza m.in. wygaszanie presji na spadek cen konsumenckich żywności (w marcu spadły o 0,4% r/r). Warto pamiętać, że na ceny żywności (szczególnie przetworzonej) istotny wpływ mają też presja płacowa (w tym płaca minimalna) oraz ceny energii. Oczekujemy stopniowego wzrostu inflacji żywnościowej (nawet pomijając wpływ powrotu wyższej stawki VAT od kwietnia br.).
 • EU/POL: W 2023 deficyt fiskalny państw UE wzrósł do 3,5% PKB (z 3,4% w 2022). W Polsce deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 wg ESA2010 był głębszy niż w UE, wyniósł 5,1% PKB wobec 3,4% PKB w 2022, a dług sektora zwiększył się do 49,6% PKB wobec 49,2% PKB w 2022. Dług sektora GG w Polsce jest wciąż wyraźnie niższy niż średnio w UE (81,7% PKB) i w strefie euro (88,6% PKB).
 • JPN: Prezes BoJ, K.Ueda, ponownie wyraził przekonanie, że bank dokona podwyżki stóp jeżeli impet inflacji wzrośnie do 2-procentowego celu. Jednocześnie zaznaczył, że BoJ z góry nie zakłada kiedy i w jakiej skali miałoby dojść do podwyżek.