Dziennik Ekonomiczny: Wiosenny wzrost inflacji

Pobierz raport

W TYM TYGODNIU W CENTRUM UWAGI:

 • Pod koniec tygodnia zmienność na rynkach była ograniczona. Spadek oczekiwań inflacyjnych konsumentów w USA przywrócił nadzieje na wcześniejsze obniżki stóp Fed i sprzyjał nastrojom inwestorów giełdowych – indeks S&P 500 wzrósł o 0,7%, zaś Nasdaq o 1%. Dolar pod koniec piątkowej sesji osłabił się względem euro. W tym otoczeniu złoty, po lekkiej deprecjacji w środku tygodnia, w piątek ponownie się umocnił – kurs EURPLN zbliżył się do 4,25, a USDPLN zakończył dzień poniżej 3,93. Krajowa krzywa rentowności wystromiła się - rentowności krajowych obligacji 2-letnich spadały, a 10-letnich rosły.
 • W tym tygodniu czeka nas kolejny „długi weekend” (dziś dzień wolny jest w USA i Wlk.Brytanii, w czwartek w Polsce), jednak na rynkach finansowych sporo się będzie działo. W centrum zainteresowania pozostanie inflacja – przed nami dane o inflacji w maju z Europy, w tym z Polski, oraz kwietniowy deflator PCE z USA.
 • W piątek opublikowana zostanie kluczowa z punktu widzenia Fed miara inflacji w USA – bazowy deflator PCE. Kwietniowe dane CPI po raz pierwszy w tym roku nie przyniosły negatywnej niespodzianki, co dobrze wróży przed publikacją miary PCE. Konsensus oczekuje stabilizacji inflacji bazowej na poziomie 2,8% r/r, a wskaźnika ogółem na poziomie 2,7% r/r. Taki wynik, połączony ze stabilizacją wzrostu miesięcznego na poziomie 0,3%, nie przekreśli szans na obniżki stóp w tym roku, ale wg nas zostanie odebrany jako uzasadnienie dla ostrożnej postawy FOMC. Wraz z danymi o inflacji PCE poznamy też informacje o dochodach i wydatkach Amerykanów – wg konsensusu w obydwu przypadkach kwiecień przyniósł wzrost o 0,3% m/m, co oznaczałoby wyhamowanie wobec dynamik odnotowanych w marcu.
 • Tego samego dnia poznamy dane inflacyjne ze strefy euro za maj, które zostaną tradycyjnie poprzedzone publikacjami z Niemiec (śr.), Hiszpanii (cz.) i Francji (pt.). Zakładany przez konsensus niewielki wzrost inflacji HICP (do 2,6% r/r) oraz bazowej (do 2,8% r/r) nie powstrzyma naszym zdaniem EBC przed obniżką stóp na posiedzeniu 6 czerwca. Postawa banku pozostaje jednak ostrożna, a negatywne niespodzianki inflacyjne (i w danych o płacach) mogą odsunąć w czasie kolejne obniżki.
 • Również w Polsce w maju oczekiwany jest dalszy, nieznaczny wzrost inflacji CPI, jednak najpewniej pozostanie ona bardzo blisko celu inflacyjnego. Naszym zdaniem inflacja utrzyma się w dopuszczalnym pasmie odchyleń od celu do końca 1h24, w 2h24 będzie już powyżej niego, m.in. na skutek częściowego odmrożenia cen energii od lipca.
 • Wśród innych publikacji warto będzie naszym zdaniem śledzić majowe indeksy koniunktury – dziś poznamy niemiecki Ifo, w czwartek ESI dla strefy euro i państw UE, w piątek pierwszą porcję indeksów PMI dla Chin.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • POL: Podaż pieniądza w kwietniu wzrosła o 7,4% r/r wobec 6,6% r/r w marcu, silniej od oczekiwań. W procesie kreacji pieniądza ponownie wzrosło znaczenie „aktywów zagranicznych netto”, przy ograniczonym znaczeniu sektora publicznego i najwyższym od stycznia 2023 (choć nadal niewielkim) wkładzie kredytów. Głównym motorem napędowym ożywienia kredytowego pozostaje segment gospodarstw domowych. Więcej w Makro Flash: Gospodarstwa domowe zaciągają kredyty, firmy nie
 • EUR: I.Schnabel (EBC) oceniła w wywiadzie, że Rada Prezesów jest zadowolona z dotychczasowego spadku inflacji, ale droga do celu inflacyjnego pozostaje wyboista. Wskazała, że niektóre składowe inflacji charakteryzują się dużą uporczywością, w tym w szczególności inflacja usług. Członkini Zarządu EBC przestrzegła przed ryzykiem zbyt szybkiego obniżania stóp. Jej zdaniem ryzyko spirali płacowo-cenowej jest obecnie niższe niż w epizodzie inflacyjnym z lat 70., m.in. ze względu na mniejszą skalę automatycznej indeksacji płac do inflacji. I.Schnabel dodała, że Rada Prezesów jest pewna co do powrotu inflacji do celu w 2025.
 • EUR: M.Muller (EBC i bank centralny Estonii) ocenił, że przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń w strefie euro nie zaszkodzi postępującemu spadkowi inflacji i nie powstrzyma EBC przed obniżką stóp w czerwcu. Również wg prezesa Bundesbanku J.Nagela EBC najpewniej obniży stopy na następnym posiedzeniu, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie niezmieniona, a projekcje nie pokażą radykalnego pogorszenia w porównaniu do poprzednich. J.Nagel podkreślił, że dane o płacach często są wskaźnikiem opóźnionym, stąd ich wyniki za 1q24 nie powinny zaskakiwać. Szef Bundesbanku ocenił także, że jeśli EBC obniży stopy w czerwcu, to z kolejnym ruchem powinien się wstrzymać do września (my także oczekujemy kolejnego ruchu we wrześniu).
 • USA: Indeks nastrojów konsumentów opracowywany przez Uniwersytet Michigan w maju spadł do 69,1 pkt. z 77,2 pkt. miesiąc wcześniej, był jednak wyraźnie wyższy niż wstępnie szacowane 67,4 pkt. Pogorszenie nastojów było zdaniem autorów badania istotne statystycznie, a poziom optymizmu znalazł się najniżej od 5 miesięcy. Szczególnie silnie pogorszyły się oczekiwania dotyczące przyszłej sytuacji w gospodarce, podczas gdy oceny własnej sytuacji finansowej niewiele się zmieniły. Konsumenci obawiają się jednak wzrostu bezrobocia. Oczekiwania inflacyjne w horyzoncie roku wzrosły do 3,3% z 3,2% przed miesiącem, oczekiwania długoterminowe ustabilizowały się na wciąż podwyższonym poziomie 3,0%. W obu przypadkach wyniki były niższe niż wcześniej szacowano.
 • USA: Zamówienia na dobra trwałe w USA w kwietniu wzrosły o 0,7% m/m wobec oczekiwanego spadku i po wzroście o 0,8% m/m w marcu (rewizja w dół z 2,6% m/m). Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu wzrosły o 0,4% m/m, po stabilizacji miesiąc wcześniej.
 • GER: W 1q24 gospodarka wzrosła o 0,2% q/q (sa), po słabej końcówce 2023, tj. po spadku PKB w 4q23 o 0,5% q/q. Wynik był zgodny ze wstępnym szacunkiem urzędu statystycznego. Ożywienie nie dotyczyło jednak najsłabszego ogniwa niemieckiej gospodarki, czyli konsumpcji – ta skurczyła się o 0,4% q/q, pomimo niższej inflacji. Wzrost odnotowały natomiast inwestycje (o 1,2%). Był on napędzany przede wszystkim inwestycjami w budownictwie (2,7% q/q), przy redukcji nakładów na maszyny i urządzenia (-0,2% q/q). W warunkach słabego popytu krajowego dodatni wkład do wzrostu miał eksport netto - wzrost sprzedaży zagranicznej dotyczył jednak przede wszystkim towarów (2,1% q/q), przy niższym eksporcie usług (-2,9% q/q). Po stronie podażowej korzystnie wyróżniało się budownictwo (wzrost wartości dodanej o 2,5% q/q), co wynikało przede wszystkim z dużo lepszych warunków pogodowych niż w 4q23. Wartość dodana w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 0,2% q/q. Poprawa została odnotowana w przypadku produkcji dóbr pośrednich, głównie w branżach energochłonnych, obniżyła się natomiast produkcja dóbr kapitałowych, na które negatywnie oddziałuje wysoki poziom stóp procentowych w strefie euro. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, poziom aktywności gospodarczej w 1q24 był o 0,9% niższy.
 • HUN: Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 4,4%, a w okresie luty-kwiecień 2024 była równa 4,5% i o 0,5pp wyższa niż w analogicznym okresie 2023 oraz o 0,1pp niższa niż w okresie styczeń-marzec. Nieznaczna poprawa 3-miesięcznej średniej kroczącej może stanowić pierwszy sygnał lepszej sytuacji na rynku pracy – na tle regionu stopa bezrobocia na Węgrzech charakteryzowała się w ostatnim czasie lekkim trendem wzrostowym. W kolejnych miesiącach poprawę wskaźnika będzie wspierać sezonowy wzrost zatrudnienia.
 • POL: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dwa pomysły na skrócenie czasu pracy: 35-godzinny tydzień pracy lub wprowadzenie wolnych piątków – wynika z wypowiedzi A. Dziemianowicz-Bąk. Ministra oceniła, że łatwiejszym organizacyjnie rozwiązaniem byłaby redukcja tygodnia pracy o jeden dzień.
 • POL: Minister A.Domański poinformował, że przyjęte przez Sejm poprawki Senatu do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii (czasowe zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej). obniżą inflację CPI w Polsce w drugiej połowie 2024 o ok. 0,4pp.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl