Dziennik Ekonomiczny: Pogorszenie salda obrotów bieżących w regionie

Pobierz raport

 

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Europejskie giełdy zanotowały wczoraj spadki, zaś indeks S&P 500, dzięki wzrostowi notowań sektora technologicznego, zakończył dzień na delikatnym plusie. Na nastrojach ciążyło coraz mniejsze zaufanie inwestorów do gospodarki francuskiej, po ogłoszeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, co było odzwierciedlone w osłabieniu euro wobec dolara. Spadek amerykańskiej inflacji PPI oraz najwyższa od dziewięciu miesięcy liczba nowych bezrobotnych wzmocniły argumenty za obniżeniem stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W rezultacie rentowności 10-letnich Treasuries spadły poniżej 4,25%, najniżej od marca. Kurs EURPLN wzrósł w okolice 4,35, a USDPLN do 4,04. Rentowności krajowych obligacji wzrosły delikatnie na całej długości krzywej.
 • Dziś nasza uwaga skupi się na ostatecznych danych o krajowej inflacji za maj. Według wstępnych danych inflacja CPI wzrosła do 2,5% r/r (PKO: 2,6% r/r, kons.: 2,8% r/r) z 2,4% r/r w kwietniu, przy wzroście cen w ujęciu m/m o 0,1% wobec 1,1% m/m w kwietniu. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się do 3,9% r/r wobec 4,1% r/r w kwietniu.
 • Obok krajowej inflacji poznamy również dane ze strefy euro dotyczące bilansu płatniczego za kwiecień, wobec którego oczekuje się lekkiego wzrostu nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w stosunku do marca. W USA zostanie opublikowany wstępny indeks Uniwersytetu Michigan za czerwiec, który prawdopodobnie wskaże na poprawę nastrojów, głównie w obszarze oczekiwań.

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • POL: W kwietniu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, pojawił się pierwszy w tym roku deficyt obrotów bieżących (‑241 mln EUR, kons.: +194 mln EUR, PKOe: ‑218 mln EUR). Dynamiki eksportu (5,5% r/r) i importu (5,7% r/r) powróciły do dodatnich wartości dzięki efektowi kalendarzowemu, mimo że w ujęciu średniej 3-miesięcznej wciąż mamy spadki r/r, choć ich tempo hamuje. Widzimy wolniejszy wzrost eksportu usług, ale nadwyżka w handlu usługami pozostaje na poziomie 5,2% PKB. W dalszej części roku przewidujemy stopniowy spadek nadwyżki obrotów bieżących (w ujęciu 12 miesięcznym) z powodu ożywienia importu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, jednak łączne saldo obrotów bieżących oraz napływ środków unijnych i BIZ, pozostanie wg nas wyraźnie na plusie, co będzie eliminowało potrzebę dodatkowego finansowania zagranicznego. Więcej w Makro Flashu: Miesięczny deficyt i roczna nadwyżka.
 • POL: Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025. Założenia projektu budżetu zostaną przekazane do zaopiniowania RDS. W bieżącym roku i w roku 2025 spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji. Wzrost PKB ma przyspieszyć z 3,1% w 2024 do 3,7% w 2025. Założono, że inflacja w 2024 wyniesie średniorocznie 5,2% i w roku następnym spadnie do 4,1%. Przeciętne wynagrodzenie ma wzrosnąć w 2025 o 7,1% (2,9% realnie). Rząd proponuje waloryzację rent i emerytur o co najmniej 6,78%, waloryzację wynagrodzeń w „budżetówce” o 4,1% oraz wzrost płacy minimalnej o 7,6% w 2025. Jeżeli aktualne propozycje rządu wejdą w życie, to wzrost płac na początku następnego roku powinien spowolnić poniżej 10% r/r, co wraz z prognozowanym wzrostem produktywności będzie prowadzić do spadku dynamiki ULC (jednostkowych kosztów pracy) w okolice 3%. To z kolei powinno prowadzić do spadku inflacji bazowej w kierunku celu NBP, wzmacniając argumentację za obniżkami stóp procentowych.
 • USA: Inflacja cen producentów w maju spadła do 2,2% r/r z 2,3% r/r w kwietniu, silniej od oczekiwań (kons.: 2,5% r/r). W ujęciu m/m spadek wyniósł 0,2%. Spadek inflacji PPI wynikał przede wszystkim z niższych kosztów benzyny i innych paliw. Ogólnie ceny towarów spadły o 0,8% m/m, najsilniej od października. Koszty usług nie zmieniły się. Ceny biletów lotniczych spadły, podczas gdy koszty opieki zdrowotnej pozostały stabilne. Generalnie, pomijając żywność, energię i usługi handlowe, ceny nie zmieniły się m/m. Koszty zużycia pośredniego spadły o 1,5% m/m, głównie z powodu spadających kosztów energii. Spadek cen producentów i wcześniejsze dane o cenach konsumenckich zwiększają prawdopodobieństwo relatywnie szybkich obniżek stóp Fed, w tym roku nawet w nieco większej skali niż sugerują ostatnie projekcje Rezerwy Federalnej.
 • USA: Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła do 242 tys. wobec 229 tys. w poprzednim tygodniu, zaskakując negatywnie (kons.: 225 tys.). Większa niż oczekiwano była również liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku - wyniosła ona 1,820 mln wobec 1,790 mln tydzień wcześniej. Wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszych zaczyna się układać w trend wzrostowy, co można interpretować jako sygnał osłabienia rynku pracy. Nie można jednak wykluczyć, że wzrost wynika z niedoskonałości algorytmu odsezonowania (podobne zjawisko obserwowaliśmy przed rokiem).
 • EUR: Produkcja przemysłowa w strefie euro zmalała w kwietniu o 3% r/r, po zrewidowanym w dół spadku o 1,2% r/r w marcu. Spadek był silniejszy niż zakładany przez konsensus (-2% r/r). Dane wskazują, że poza nietrwałymi dobrami konsumpcyjnymi (wzrost o 0,7% r/r), produkcja we wszystkich pozostałych kategoriach spadła, zwłaszcza produkcja dóbr kapitałowych (- 5,4% r/r). Z czterech największych gospodarek strefy euro spadek produkcji przemysłowej odnotowały Niemcy i Włochy. Utrzymują się oczekiwania, że w 2h24 zobaczymy ożywienie przemysłu, lecz jego skala może być niższa niż dotychczas uważano.
 • ROM: Produkcja przemysłowa w kwietniu była zaskakująco niska, obniżyła się o 1,3% m/m (sa), choć w ujęciu r/r wzrosła o 3,6% r/r (kons.: 4,7% r/r) po zrewidowanym w górę wzroście o 3,0% r/r w marcu. Słaby odczyt jest zaskoczeniem w kontekście poprawiającego się wskaźnika PMI. Odpowiadają za niego spadki w wytwarzaniu energii i przetwórstwie, które jednak w ujęciu rocznym, dzięki niskiej bazie, wykazało wzrost o 6,4% r/r. W górnictwie produkcja wzrosła o 3,9% r/r. Spodziewamy się, że aktywność w przemyśle w dalszej części 2024 będzie rosła, w całym 2024 produkcja wzrośnie średnio o 2,6%. Rachunek bieżący bilansu płatniczego w okresie sty-kwi 2024 zanotował deficyt w wysokości 6,6 mld EUR, w porównaniu do 5,2 mld EUR deficytu w analogicznym okresie 2023. Dane wskazują, że deficyt w handlu towarami zwiększył się o 0,5 mld EUR, nadwyżka w usługach zmalała o 0,7 mld EUR, deficyt dochodów pierwotnych wzrósł o 0,8 mld EUR, natomiast nadwyżka dochodów wtórnych wzrosła o 0,5 mld EUR.
 • HUN: Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,4% r/r, podczas gdy skorygowana o dni robocze produkcja spadła o 2,4% % r/r. Wynik jest zgodny ze wstępnym odczytem. Produkcja wzrosła w większości podsekcji przetwórstwa, przy czym najsilniejszy wzrost odnotowano w produkcji artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych.
 • CZE: Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wyniosła w kwietniu 28 mld CZK, spadając z 58,9 mld CZK miesiąc wcześniej. Nadwyżka w usługach zmalała do 2,7 mld CZK z 10,5 mld CZK, podczas gdy nadwyżka w towarach spadła do 48,1 mld CZK z 54,9 mld CZK. Rachunek dochodów pierwotnych miał deficyt 23,1 mld CZK, a dochodów wtórnych obniżył się do 0,3 mld CZK.
 • POL: Minister funduszy i polityki regionalnej K.Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że zainwestowanych zostało już 3,46 mld PLN z KPO.
 • JPN: Bank Japonii zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (główna stopa procentowa w przedziale 0,0-0,1%). Jednocześnie Bank podjął decyzję o odroczeniu decyzji o ograniczeniu skali programu skupu aktywów do następnego posiedzenia w lipcu.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl