Branża meblarska: Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027

  • Według szacunków firmy Statista sprzedaż mebli na świecie w 2022 osiągnęła rekordowe prawie 659 mld EUR, czyli prawie o 11% więcej niż rok wcześniej.
  • Przewiduje się, że wartość rynku meblarskiego na świecie w latach 2023-2027 wzrośnie o 24% osiągając poziom 893 mld EUR.
  • Tradycyjnie największy udział w rynku ma segment mebli do salonu – prognozowany na niemal 30% w 2023. Co więcej, w latach 2023-2027 meble do salonu będą segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (7%).
  • Chiny były światowym liderem w eksporcie mebli, osiągając w 2022 udział w rynku na poziomie blisko 41%.
  • Największym importerem mebli w 2022 były Stany Zjednoczone – z udziałem 29% w światowym imporcie.
  • W 2022 Polska była 3. największym eksporterem mebli na świecie (udział na poziomie 5,4%) – oraz 10. największym importerem (udział w wysokości 1,8%).
  • 21% przychodów ze sprzedaży mebli będzie pochodzić ze sklepów online w 2023. Prognozowany jest wzrost udziału tego kanału do 25% w 2025.