Branża kosmetyczna: Sytuacja bieżąca i prognozy rozwoju rynku do 2028

 

  • Według szacunków firmy Statista sprzedaż kosmetyków na świecie w 2022 osiągnęła rekordowe 552 mld EUR i było to o blisko 17% więcej r/r.
  • Prognozuje się, że wartość światowego rynku kosmetyków w latach 2023-2028 wzrośnie o 29% - do poziomu prawie 714 mld EUR w 2028.
  • Od lat największy udział w rynku ma segment kosmetyków do pielęgnacji osobistej, którego szacunkowa wartość w 2023 stanowiła 44% całkowitej sprzedaży branży na świecie.
  • W latach 2023-2028 kosmetyki do makijażu będą segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR=6%).
  • Liderem w eksporcie kosmetyków jest Francja - z blisko 14-procentowym udziałem w rynku globalnej sprzedaży w 2022.
  • Liderem w imporcie kosmetyków są Chiny, które osiągnęły w 2022 niemal 13-procentowy udział w rynku zakupów zagranicznych.
  • W 2022 Polska była 14. największym eksporterem kosmetyków na świecie (udział na poziomie 2,7%) – oraz także 14. największym importerem (udział w wysokości 1,9%).
  • W 2023 około 18% przychodów ze sprzedaży kosmetyków pochodziło ze sklepów online. Statista przewiduje, że do 2027 udział tego kanału zbliży się do 22%.