Makro Flash: Żywność staniała na święta

Pobierz raport

  • Inflacja CPI w marcu spadła do 1,9% r/r (PKO: 2,0% r/r, kons.: 2,1% r/r) z 2,8% r/r i po raz pierwszy od początku 2021 była niższa od celu NBP. Inflacja jest obecnie najniższa od marca 2019.
  • Do spadku inflacji w marcu przyczyniły się przede wszystkim ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w ciągu miesiąca obniżyły się o 0,2%, wyraźnie poniżej wzorca sezonowego i wzrostów obserwowanych w poprzednich latach. W rezultacie ich roczna dynamika wyhamowała do 0,2% z 2,7% przed miesiącem. Skalę dezinflacji w cenach żywności obrazuje fakt, że rok temu ceny żywności rosły w tempie 24,0% r/r. Gwałtowna normalizacja dynamiki cen żywności była możliwa dzięki korzystnym tendencjom na rynkach globalnych, które zostały w ostatnim czasie spotęgowane przez politykę cenową sieci handlowych, walczących o utrzymanie nominalnego wzrostu przychodów. W kwietniu dynamika cen żywności zostanie podbita przez powrót do 5-procentowej stawki VAT na żywność. Nawet jeśli, zgodnie z deklaracjami, niektóre sieci „wezmą wzrost VAT na siebie” to wpływ tej zmiany administracyjnej podbije wzrost cen żywności oraz inflację ogółem. Nawet bez podwyżki VAT zakładamy, że roczna dynamika cen żywności zacznie wkrótce rosnąć, na co wskazują tendencje po stronie kosztowej (kształtowanie się cen skupu, surowców oraz PPI w produkcji żywności).
  • W marcu inflację CPI obniżała też inflacja bazowa, bez żywności i energii, która wg naszego szacunku spadła do 4,7% r/r z 5,4% r/r w lutym. W dużej mierze wynika to z czynników statystycznych, a bieżące „rozpędzenie” procesów inflacyjnych w kategoriach bazowych jest wciąż relatywnie wysokie, niespójne z osiągnieciem celu inflacyjnego. Silniejszemu hamowaniu inflacji bazowej może w najbliższym czasie przeciwdziałać rozgrzany rynek pracy (płace w gospodarce rosną obecnie szybciej niż wydajność, co może przełożyć się na wzrost inflacji, w szczególności w usługach) i obserwowana odbudowa popytu konsumpcyjnego.
  • Ceny energii spadły w ciągu miesiąca o 0,4%, a ceny paliw wzrosły o 0,1%. Ich wpływ na inflację r/r był w marcu marginalny.
  • W marcu inflacja CPI osiągnęła lokalne minimum. Od kwietnia zacznie się stopniowo piąć w górę - w scenariuszu bazowym, który zakłada zamrożenie cen energii, inflacja na koniec roku wyniesie około 4,0% r/r. Niski wynik za marzec jest dobrym punktem startowym dla oczekiwanego przyspieszenia wzrostu cen. Naszym zdaniem inflacja zagościła na dłużej w celu inflacyjnym, rozumianym jako przedział 1,5-3,5%, co najmniej do końca pierwszego półrocza. Jej dalsza trajektoria zależy w dużej mierze do decyzji administracyjnych w kwestii cen energii. Dzięki normalizacji sytuacji na rynkach, nawet w scenariuszu ich odmrożenia, inflacja na koniec roku wzrośnie w okolice 5-6%, czyli znacznie niżej niż się obawiano kilka miesięcy temu. RPP większą uwagę poświęca ostatnio inflacji bazowej, dlatego marcowe dane nie wpłyną na oczekiwaną przez nas stabilizację stóp w najbliższych miesiącach.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl