Makro Flash: Wzrost gospodarczy nabiera tempa

Pobierz raport

  • PKB w 1q24 wzrósł o 1,9% r/r (PKO: 2,0% r/r, kons.: 1,8% r/r) po wzroście o 1,0% r/r w 4q23. Dane odsezonowane pokazały wzrost PKB w skali 0,4% q/q po spadku o 0,1% q/q w 4q23. Tym razem rewizja danych historycznych nie była istotna (-0,1pp za 4q23), a zmienność danych odsezonowanych uległa w ostatnim czasie znaczącemu ograniczeniu.
  • Na szczegóły dotyczące składowych PKB musimy poczekać do końca miesiąca, jednak na podstawie dostępnych danych miesięcznych szacujemy, że motorem wzrostu była konsumpcja prywatna. Według naszego ostrożnego szacunku przyspieszyła ona w 1q24 do 3,4% r/r z 0,0% r/r w 4q23. Odbudowa konsumpcji jest możliwa dzięki silnemu wzrostowi realnych dochodów – w 1q24 płace w gospodarce narodowej zwiększyły się w ujęciu realnym o 11,5% r/r, podobny wzrost odnotowały renty i emerytury. Tak silny wzrost dochodów umożliwia wzrost konsumpcji, nawet przy założeniu odbudowy wykorzystanych w okresie podwyższonej inflacji oszczędności.
  • W 1q24 najpewniej mocno (w okolice 0% z 15,8% r/r w 4q23) wyhamowały inwestycje, co jest związane z okresem przejściowym pomiędzy perspektywami finansowymi UE. Efekt ten widoczny jest w spadającej w całym 1q24 produkcji budowlano-montażowej, jednak zakładamy, że nakłady na maszyny i urządzenia nadal rosły.
  • Po dzisiejszej publikacji czujemy się komfortowo z naszą całoroczną prognozą zakładającą wzrost PKB o 3,7%. Kolejne kwartały pokażą naszym zdaniem silne ożywienie wzrostu gospodarczego – jego motorem, obok konsumpcji, będą się stopniowo stawały inwestycje, wspierane przez uruchamiane projekty wspófinansowane przez UE oraz rosnące wydatki zbrojeniowe. Skutkiem ożywienia gospodarczego będzie przyspieszenie dynamiki importu. W związku z tym w drugiej połowie roku eksport netto będzie miał ujemny wkład do PKB, będzie on jednak łagodzony przez odwrócenie cyklu zapasów.
  • Dane odsezonowane, które publikuje Eurostat, pokazały w 1q24 wzrost PKB Polski o 1,3% r/r. W tym samym okresie PKB UE wzrósł o 0,4% r/r, przy czym PKB Niemiec skurczył się o 0,2% r/r, a liderem wzrostu pozostawały państwa południa – Hiszpania (+2,4% r/r) i Cypr (+3,3% r/r), a także Litwa i Słowacja.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl