Makro Flash: W oczekiwaniu na odbicie akcji kredytowej dla firm

Pobierz raport

  • Podaż pieniądza w marcu 2024 wzrosła o 6,6% r/r, słabiej od oczekiwań (kons. 7,8% r/r, PKOe: 7,7% r/r), m.in. ze względu na spadek depozytów przedsiębiorstw oraz niemonetarnych instytucji finansowych (NIF). Skutkowało to pierwszym od stycznia 2023 szybszym wzrostem (% m/m) kredytów od depozytów), ale w ujęciu r/r kredyty nadal rosną zdecydowanie wolniej. Od strony kreacji pieniądza ponownie wzrosło znaczenie aktywów zagranicznych netto przy mniejszym znaczeniu zadłużenia sektora rządowego.
  • Należności sektora bankowego (skor. o FX) w marcu wzrosły o 0,9% m/m, najszybciej od stycznia 2023. W ujęciu rocznym dynamika przyspieszyła do 1,5% r/r z 0,5% r/r w lutym. Za mocnym marcowym wynikiem stał głównie 2,5% wzrost (m/m) kredytów dla przedsiębiorstw, po dość długim okresie spadków/flauty, który znajduje odzwierciedlenie w spadkach w ujęciu rocznym (o 0,5% r/r wobec 2,3% r/r w lutym). Możliwe, że jest to powolny początek oczekiwanego przez nas ożywienia akcji kredytowej w tym segmencie. Pogłębiło się natomiast tempo spadków kredytów dla przedsiębiorców – w marcu do 19,4% r/r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, wzrosły wolumeny kredytów dla gospodarstw domowych – konsumpcyjnych (o 0,7% m/m i 3,9% r/r) oraz mieszkaniowych złotowych (o 0,8% m/m i 6,4% r/r). W przypadku tych drugich widać stopniowe hamowanie, będące konsekwencją zakończenia w 2023 programu BK2. Wypłacane kredyty w ramach tego programu nadal podbijają jednak dynamikę.
  • Zobowiązania sektora bankowego (skor. o FX) w marcu spadły o 1% m/m, po raz pierwszy od grudnia 2022, ale w ujęciu rocznym nadal szybko rosły (o 10,1% r/r). Do spadku depozytów o 21,2 mld PLN przyczynił się spadek depozytów NIF o 17,6 mld PLN (-22,9% m/m) oraz przedsiębiorstw o 9,7 mld PLN (-1,9% m/m) przy wzroście depozytów gospodarstw domowych o 11,8 mld PLN (1,0% m/m). Tak duży ruch po stronie NIF może wynikać z rozliczeń w ramach grup kapitałowych i mieć charakter jednorazowy. W przypadku przedsiębiorstw spadek depozytów ma bardziej trwały charakter związany m.in. ze spadkiem przychodów firm w ujęciu r/r oraz nominalnym hamowaniem gospodarki. Odmienne tendencje obejmują sektor gospodarstw domowych. Wysoki wzrost dochodów przekłada się na solidny wzrost depozytów, który ostatnio widoczny jest w depozytach bieżących, kosztem terminowych. Gromadzone przez gosp. dom. oszczędności są więc coraz częściej gromadzone poza sektorem bankowym – m.in. w TFI oraz na rynku nieruchomości.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl