Makro Flash: Powrót do celu

Pobierz raport

 

  • Inflacja CPI w maju wzrosła do 2,5% r/r z 2,4% r/r w kwietniu i była dokładnie w celu NBP. Finalny wynik był zgodny z szybkim szacunkiem GUS. Na wzrost inflacji wpłynęły przede wszystkim ceny paliw, a obniżały ją pozostałe kategorie koszyka. Dynamika cen towarów wzrosła do 1,2% r/r (wobec 1,1% r/r w kwietniu) zaś inflacja w usługach ustabilizowała się na poziomie 6,2% r/r. W ujęciu miesięcznym inflacja CPI wyniosła 0,1%, zgodnie ze wstępnym odczytem.
  • Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych spadła w maju do 0,3% m/m z 2,1% m/m w kwietniu, gdy przywrócono 5% stawkę VAT na żywność (naszym zdaniem nie przełożył się w pełni na wzrost cen). W tym miesiącu nie obserwowaliśmy już silnego przełożenia efektu zmian podatkowych. Relatywnie mocno wzrosły ceny mięsa (0,6% m/m), szczególnie drobiu (1,8% m/m) oraz cielęciny (1,1% m/m) przy spadku cen wieprzowiny (-0,7% m/m). Rosły ceny mleka (0,5% m/m), jaj (0,4% m/m), warzyw (0,5% m/m) oraz soków (0,7% m/m), a spadły masła (-0,8% m/m), cukru (-0,5% m/m) i owoców (-0,4% m/m). W ujęciu rocznym wzrost cen żywności i napojów wyniósł 1,6%. W kolejnych miesiącach spodziewamy się inflacji w tej kategorii koszyka na poziomie około 2-3% r/r.
  • Ceny nośników energii w maju spadły o 0,2% m/m (-1,9% r/r) i tak jak w kwietniu zmiana ta wynikała przede wszystkim ze spadku cen opału (w maju o 1,3% m/m). Szacujemy, że odmrożenie cen nośników energii od lipca przełoży się na wzrost rachunków za gaz i ciepło o około 10% m/m a za prąd o około 30% m/m, co podniesie inflację CPI o 2pp. Ceny paliw spadły w maju o 0,3% m/m, ale ich roczna dynamika wzrosła do 3,6%, ze względu na efekt niskiej bazy statystycznej. Dane zebrane ze stacji paliw wskazują na dalsze spadki cen w pierwszych dniach czerwca.
  • Inflacja bazowa w maju kontynuowała trend spadkowy i według naszych szacunków wyniosła 3,8% r/r wobec 4,1% w kwietniu. W ujęciu miesięcznym ceny kategorii bazowych prawdopodobnie wzrosły o 0,1%, natomiast po skorygowaniu o czynniki sezonowe wzrost wyniósł 0,3% m/m. Zannualizowana majowa inflacja bazowa utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego, jednak w obszarze dopuszczalnych odchyleń. Najistotniejsze wzrosty cen odnotowano w restauracjach i hotelach (0,9% m/m), zdrowiu (0,9% m/m) i łączności (0,4% m/m), zaś największy spadek w rekreacji i kulturze (-1,4% m/m), co przełożyło się na najniższą roczną dynamikę w tej kategorii od lutego 2021 (3,7% r/r). Impet w kategoriach bazowych zdaje się normalizować na co wskazuje m.in. brak kategorii koszyka z miesięcznym wzrostem cen przekraczającym 1%.
  • Oczekujemy, że na koniec roku inflacja CPI wzrośnie do około 5% r/r w związku z zapowiedzianym odmrożeniem cen energii, a także z powodu pewnej uporczywości inflacji bazowej, którą obecnie szacujemy na około 3,8% r/r i przewidujemy jej przyspieszenie do 4,0-4,5% r/r na koniec roku.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl