Makro Flash: Pierwszy od stycznia wzrost w przemyśle

Pobierz raport

 

  • Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6% r/r, zgodnie z konsensusem, wobec spadku o 3,3% r/r we wrześniu (rewizja z -3,1% r/r). To pierwszy wzrost w ujęciu rocznym od stycznia br. Dobry wynik wsparły efekty kalendarzowe (większa liczba dni roboczych). Po ich uwzględnieniu i odsezonowaniu danych poziom produkcji wciąż jest nieznacznie niższy r/r (-0,8%), ale ta „luka” od 3 miesięcy jest sukcesywnie ograniczana. Podtrzymujemy ocenę, że szczyt dekoniunktury w przemyśle już minął, a kolejne miesiące będą stać pod znakiem stopniowego ożywienia.
  • W październiku dynamiki roczne były dodatnie w zdecydowanej większości branż (21 z 34). Za wzrost rocznej dynamiki z -3,3% r/r we wrześniu do +1,6% r/r odpowiadał szereg kategorii (por. wykres str. 2), ale w największym stopniu był to wynik w relatywnie wahliwej energetyce. Wśród głównych ugrupowań przemysłowych wzrost (poza energetyką) odnotowano w produkcji dóbr inwestycyjnych (5,9% r/r) i konsumpcyjnych nietrwałych (2,5% r/r), przy dalszym spadku produkcji dóbr zaopatrzeniowych (-3,9% r/r) i konsumpcyjnych trwałych (-2,2% r/r). W szerokim ujęciu oznacza to kontynuację wcześniejszych trendów. Dostrzegamy natomiast sygnały odbudowy popytu na towary konsumpcyjne trwałe – produkcja mebli wzrosła r/r po raz pierwszy od stycznia, co można wiązać ze stopniową odbudową popytu konsumenckiego w Polsce i Europie oraz ożywieniem na rynku mieszkaniowym. Dynamika produkcji w motoryzacji przyspieszyła do 7,5% r/r z 1,0% r/r we wrześniu. Pewną poprawę odnotowały również branże energochłonne – produkcja chemiczna rosła r/r drugi miesiąc z rzędu, a wyrobów metalowych przestała spadać. Silny wzrost widać również w branży naprawa, konserwacja (…) (+19,6% r/r). Po siedmiu miesiącach spadków r/r wzrosła produkcja w górnictwie.
  • Deflacja PPI w październiku pogłębiła się do 4,1% r/r z 2,7% r/r we wrześniu. W ujęciu miesięcznym ceny wróciły do spadków. W przetwórstwie ceny obniżyły się 0,6% m/m. Silny wpływ na ten wynik miał spadek o 3,5% m/m cen sprzedaży w branży naftowej, ale też generalnie spadki cen były powszechne – w ujęciu m/m występowały w 18 z 22 branż, w ujęciu r/r w 17.
  • Kolejne miesiące powinny przynieść przebudzenie przemysłu, głównie za sprawą odbudowy popytu konsumenckiego. Na perspektywy ożywienia wskazują także poprawiające się nastroje firm

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl