Makro Flash: Kalendarz namieszał w handlu zagranicznym

Pobierz raport

  • W marcu utrzymała się nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, ale okres jej szybkiego wzrostu jest już za nami. Dodatnie saldo obrotów bieżących wyniosło 325 mln EUR (PKO: 760 mln EUR, kons: 628 mln EUR) wobec 511 mln EUR w lutym. W ujęciu płynnego roku nadwyżka obniżyła się do 1,2% PKB z 1,4% PKB po lutym. Kolejne miesiące przyniosą naszym zdaniem jej dalszy spadek, ale saldo utrzyma się „nad kreską”.
  • W marcu zarówno wartość eksportu jak i importu były wyraźnie niższe niż przed rokiem, jednak ich ujemna dynamika była konsekwencją efektu kalendarzowego. Eksport towarów obniżył się o 9,5% r/r po wzroście o 0,5% r/r w lutym, import zmniejszył się natomiast o 8,3% r/r wobec wzrostu o 0,9% r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu 3-miesięcznym dynamika importu zaczęła się w ostatnim czasie poprawiać, podczas gdy spadki eksport nadal się pogłębiały. W samym marcu saldo towarowe było dodatnie (+486 mln EUR), a 12-miesięczna nadwyżka ustabilizowała się na poziomie 0,8% PKB.
  • Na rachunku usługowym eksport wzrósł o 6,6% r/r, a import o 4,6% r/r. 12‑miesieczna nadwyżka lekko spadła do 5,2% PKB. Deficyt na rachunku dochodów pierwotnych obniżył się do 4,2% PKB z 4,3% PKB miesiąc wcześniej, a deficyt w dochodach wtórnych pogłębił się do 0,6% PKB z 0,4%. W danych za marzec na uwagę zasługuje silny wzrost rezerw walutowych – za sprawą transakcji własnych i klientów NBP (dolarowa emisja SPW) rezerwy walutowe zwiększyły się o 11,4 mld EUR, co było drugim największym wzrostem w historii.
  • Obserwowana w 2023 silna poprawa pozycji zewnętrznej polskiej gospodarki obejmowała przede wszystkim saldo towarowe i odzwierciedlała, m.in. odwrócenie negatywnego szoku terms-of-trade, które objawiało się szybszym spadkiem cen w imporcie niż w eksporcie. Obecnie warunki cenowe w wymianie towarowej stały się neutralne. W najbliższym czasie oczekujemy odbudowy dynamiki zarówno importu, jak i eksportu – tego pierwszego na fali ożywienia gospodarczego, a drugiego dzięki poprawie koniunktury na świecie i wcześniejszemu napływowi FDI, który zwiększa potencjał eksportowy.
  • Spadek nadwyżki bieżącej w marcu był rekompensowany przez wzrost nadwyżki na rachunku kapitałowym – łączne saldo tych rachunków wyniosło 1,9% PKB i było najwyższe od września 2021. W kwietniu rachunek kapitałowy najpewniej zostanie zasilony rekordowo wysoką wpłatą 27 mld PLN (0,8% PKB) z tytułu KPO.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl