Makro Flash: Inflacja wciąż w celu

Pobierz raport

  • Inflacja CPI w maju wzrosła do 2,5% r/r (PKO: 2,6% r/r, kons.: 2,8% r/r) z 2,4% r/r w kwietniu.  Wstępne dane GUS pokazały, że ujęciu m/m ceny wzrosły o 0,1% wobec 1,1% m/m w kwietniu. Szacujemy, że inflacja bazowa w maju wyniosła 3,9% r/r wobec 4,1% r/r miesiąc wcześniej.
  • Głównym źródłem niepewności (i całkiem sporego rozstrzału prognoz inflacji, wg Bloomberga 2,5 - 3,2% r/r) były ceny żywności. Ich wzrost w kwietniu nie oddał w pełni skutków podwyżki VAT, stąd założenie, że może być kontynuowany w maju. Nie nastąpiło to jednak na dużą skalę – ceny żywności wzrosły o 0,3% m/m, nieznacznie poniżej wzorca z ostatnich 5 lat (wykres str.2). Pomimo wzrostu w ujęciu m/m, ceny żywności obniżyły inflację w ujęciu r/r (wykres poniżej). Stojąca za tym wysoka baza odwróci się w czerwcu, przez co ceny żywności najpewniej ponownie będą podbijały inflację CPI.
  • Wzrost cen żywności (m/m) został zneutralizowany przez nieco niższe (m/m) ceny nośników energii i paliw. Po stronie energii stał za tym wg nas nadal taniejący opał. Ceny paliw obniżyły się o 0,3% m/m, nieco słabiej niż sugerowały śledzone przez nas ceny na stacjach. W przypadku paliw odnotowany w maju spadek był mniejszy niż przed rokiem, kiedy sięgnął blisko 5% m/m. W efekcie ceny paliw podbiły inflację CPI r/r o ok. 0,3pp.
  • Obok cen żywności drugim pozytywnym elementem danych jest dalszy spadek inflacji bazowej, która wg naszego szacunku w maju obniżyła się do 3,9% r/r z 4,1% r/r i była nieco niższa od oczekiwań. Annualizowany impet inflacji bazowej stabilizuje się na poziomie ok. 3% (wyk. str.2). Nadal oczekujemy, że odbudowa popytu zahamuje spadkowy trend inflacji bazowej, a pod koniec roku zobaczymy jej wzrost, ale punkt startowy do tych wzrostów sukcesywnie się obniża.
  • Łącznie interpretujemy dane jako pozytywne, wspierające obraz normalizacji procesów cenowych. O ile zgadzamy się, że dużym źródłem niepewności jest reakcja gospodarki (popytu konsumpcyjnego, polityki cenowej firm) na nadchodzące (częściowe) odmrożenie cen nośników energii, to jednak publikowane w ostatnich miesiącach dane regularnie ograniczają skalę ryzyka, rozumianego jako zakres potencjalnego wzrostu inflacji na przełomie 2024/25. Według nas, pomimo wielu głosów z RPP o braku przestrzeni do obniżki stóp przed końcem 2024, przestrzeń do ostrożnych i powolnych obniżek istnieje, w wypowiedziach widzimy natomiast, że na razie brakuje do nich woli.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl