Makro Flash: Inflacja prawie w punkt

Pobierz raport

  • Inflacja CPI w kwietniu wzrosła do 2,4% r/r z 2,0% w marcu, zgodnie z szybkim szacunkiem GUS i była najbliżej celu NBP od lutego 2021. W ujęciu miesięcznym dane nieznacznie zrewidowano w górę – do 1,1% m/m z 1,0% m/m. Głównym czynnikiem stojącym za wzrostem inflacji był powrót 5% stawki VAT na żywność, który jednak nie w pełni został przełożony na ceny. Usługi zdrożały w kwietniu o 6,2% r/r (w marcu 6,6% r/r), a towary o 1,1% r/r (w marcu 0,4% r/r).
  • Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w kwietniu o 2,1% m/m, po dwóch miesiącach spadków, co wynikało z powrotu wyższej stawki VAT. Szacujemy, że bez zmiany podatkowej ceny żywności w kwietniu spadłyby trzeci miesiąc z rzędu. Ostatecznie, najsilniej rosły ceny wieprzowiny (3,4% m/m), drobiu (3,3% m/m), olejów (3,2% m/m) i warzyw (2,8% m/m), przy mniejszej skali podwyżek cen nabiału (2,1% m/m) i owoców (1,1% m/m). Czysto arytmetyczny „efekt VAT” szacujemy na ok. 3,5-4% m/m. W ujęciu rocznym inflacja w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe wzrosła do 1,9% r/r z lokalnego minimum 0,3% r/r w marcu. Oczekujemy, że w dalszej części roku ceny żywności i napojów powinny rosnąć w tempie zbliżonym do 2-3% r/r.
  • Ceny nośników energii w kwietniu spadły o 0,1% m/m, głównie za sprawą spadku cen opału o 1,9% m/m. Częściowe odmrożenie cen nośników energii od lipca skutkować będzie wg nas wzrostem rachunków za gaz i ciepło o ok. 10% m/m, a za prąd o ok. 30%, co podbije inflację CPI ogółem o 2pp. Szacunki obarczone są niepewnością w związku z nieznanym jeszcze ostatecznym kształtem rozwiązań ustawowych i taryf akceptowanych przez URE. Ceny paliw w kwietniu wzrosły o 2,1% m/m, a dotychczasowe dane ze stacji paliw za pierwsze dni maja wskazują na ich stabilizację.
  • Szacujemy, że inflacja bazowa w kwietniu spadła do 4,1-4,2% r/r z 4,6% r/r w marcu. W ujęciu miesięcznym ceny bazowe wzrosły o 0,7% m/m, a po oczyszczeniu z wpływu sezonowości zmiana wyniosła 0,2-0,3% m/m. Po zannualizowaniu implikuje to inflację bazową wciąż nieco wyższą od przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. Na uwagę zasługuje wzrost cen w kilku zmiennych kategoriach - transporcie (5,9% m/m, zapewne efekt zmiany cen biletów lotniczych) oraz turystyce zorganizowanej (5,0% m/m). Nieznacznie wzrosły ceny leków (0,4% m/m), pomimo zmian refundacyjnych obniżających ceny krajowych produktów. Spadły z kolei ceny w łączności (-0,8% m/m), co skutkowało spadkiem rocznej dynamiki w tej kategorii (1,7% r/r) do najniższego poziomu od końca 2019. W wielu kategoriach obserwujemy „normalizację” impetu, aczkolwiek ten trend wolniej postępuje w przypadku pracochłonnych branż usługowych jak np. restauracje i hotele, za co odpowiada wysoka dynamika kosztów pracy.
  • Oczekujemy, że do końca roku inflacja CPI wzrośnie do 5,0-5,5% r/r, głównie za sprawą podwyżek cen nośników energii i, w mniejszym stopniu, uporczywości inflacji bazowej, która na koniec roku wzrośnie wg nas z obecnych ok. 4% r/r do 4,5-5,0% r/r.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl