Makro Flash: EBC wyprzedza Fed

Pobierz raport

  • Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe o 25 pb (stopa refinansowa: 4,25%, stopa depozytowa: 3,75%), kończąc 9-mies. okres ich stabilizacji na historycznie wysokim poziomie. To pierwsza taka decyzja od ponad 10 lat – ostatnio EBC zdecydował się na obniżkę w tej skali w listopadzie 2013. Decyzja została podjęta prawie jednogłośnie (tylko jeden decydent nie poparł decyzji o obniżce).
  • W najnowszej projekcji EBC inflacja na 2024 i 2025 została zrewidowana w górę (o 0,2pp w obu latach). W br. inflacja w strefie euro ma wynieść 2,5% r/r, a w 2025 powinna spaść do 2,2% r/r. Wyższa niż w marcu jest również przewidywana inflacja bazowa (bez żywności i energii), która zgodnie z projekcją wyniesie 2,8% r/r (rewizja o +0,2pp) w 2024 i 2,2% r/r (rewizja o +0,1pp) w 2025. W 2026 obie miary inflacji powinny powrócić do poziomów spójnych z celem inflacyjnym. Wśród czynników ryzyka w górę dla inflacji Prezes Ch.Lagarde ponownie wymieniła rosnące szybciej od prognoz płace, uporczywie wysokie marże i czynniki geopolityczne. Dynamika płac powinna wg EBC stopniowo hamować, szczególnie w 2025 (po tym jak została podbita na początku 2024 przez czynniki jednorazowe).
  • Argumentem za czerwcową obniżką był duży postęp w obniżaniu inflacji oraz wzrost przekonania Rady Prezesów EBC, że inflacja spadnie w średnim terminie do 2%. Wskazują na to prognozy, które mimo niewielkiej rewizji w górę, wciąż pokazują powrót inflacji do celu w średnim terminie.
  • Prezes Ch.Lagarde zwróciła również uwagę, że polityka pieniężna w ujęciu realnym jest obecnie bardziej restrykcyjna niż we wrześniu 2023 (kiedy zakończono fazę nominalnego zacieśniania) i pozostanie taka w najbliższym czasie, a działania EBC na razie co najwyżej ograniczają stopień tej restrykcyjności. Prezes sygnalizowała, że kolejne obniżki są prawdopodobne, ale ich tempo i skala są bardzo niepewne.
  • Podczas konferencji nie padły konkretne deklaracje odnośnie do momentu kolejnej obniżki stóp proc. Prezes Ch.Lagarde ponownie podkreśliła, że EBC nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp. Rada Prezesów swoje dalsze decyzje wciąż uzależnia od napływających danych i warunkuje je oceną perspektyw inflacji, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej.
  • W 2024 oczekujemy jeszcze 2 obniżek stóp (we wrześniu i grudniu) w skali po 25pb.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl