Makro Flash: Dalszy spadek przychodów firm w 1q24

Pobierz raport

  • Wyniki firm niefinansowych w 1q24 uległy dalszemu pogorszeniu. Przychody spadły o 6,2% r/r, co przy słabszym spadku kosztów ich uzyskania (-4,5% r/r) doprowadziło do skurczenia się wyniku finansowego netto do 35,3 mld PLN (‑39,9% r/r). W efekcie rentowność sprzedaży netto (ROS) spadła do 2,9%, wobec 4,5% w 1q23 i 4,2% średnio w 1q w latach 2018-2023, a w ujęciu odsezonowanym osiągnęła poziom niższy niż w 4q23 (3,1% vs 4,1%). Relacja wyniku finansowego netto (skum.) do PKB znalazła się na najniższym poziomie od 4q20 (6,0%). Spadek rentowności firm to wynik silnej presji po stronie kosztów, szczególnie w branżach o dużym udziale płac w strukturze kosztów (średni udział kosztów wynagrodzeń wzrósł do 16,1% vs 15,1% średnio w 1q 2018-2023). Jednocześnie ograniczenia popytowe dają niewielką przestrzeń do podnoszenia cen produktów końcowych, a nawet wymuszają znaczne obniżki cen. W efekcie nawet przy spodziewanych wzrostach wolumenów sprzedaży w 2024 przychody niektórych branż w ujęciu nominalnym mogą spadać.
  • Spadek rentowności w ujęciu rocznym miał miejsce w większości sekcji gospodarki. Przetwórstwo przemysłowe nadal mierzy się z silną deflacją cen producentów (PPI w 1q24 blisko -10% r/r), barierami popytowymi (szczególnie w branżach eksportowych) oraz presją ze strony sztywnych kosztów – w efekcie wskaźnik ROS utrzymuje się na poziomie znacznie obniżonym na tle historycznej średniej (3,7% vs 4,7% w 1q 2018-2023). W 1q24 obniżyła się też w ujęciu rocznym rentowność branży energetycznej (ROS=3,4%; -1,3pp r/r), budowlanej (ROS=3,2%; -1,9pp r/r) i transportowej (ROS=2,1%; -2,4pp r/r). Znacznie zmniejszył się również zysk netto branży handlowej (ROS=1,2%; -2pp r/r), co wiążemy z wysokim udziałem kosztów osobowych w kosztach ogółem, ale też „wojną cenową” sieci handlowych. Ze względu na spadek wydobycia oraz znaczną obniżkę cen węgla branża górnictwa i wydobywania odnotowała stratę netto (ROS=-0,3%; -16,7pp r/r). Wzrosły natomiast zyski branży zakwaterowania i gastronomii (ROS=5,0%; +1pp r/r) oraz branży IT (ROS=7,7%; +2,3pp r/r).
  • Inwestycje (w cenach stałych) firm zatrudniających powyżej 50 prac. w 1q24 spadły o 2,2% r/r po wzroście o 6,3% r/r w 4q23. Był to pierwszy spadek inwestycji od 4q20 i wynikał z niższych nakładów na budynki i budowle (o 14,2% r/r) przy nadal dodatnich, choć niższych dynamikach nakładów na środki transportu oraz maszyny. W ujęciu sektorowym inwestycje spadły m.in. w transporcie (-20,4% r/r), energetyce (-10,5% r/r) i w przetwórstwie (-2% r/r; przy dużym zróżnicowaniu między branżami). Dane potwierdzają, że 1h24 będzie stał pod znakiem istotnego, choć przejściowego, pogorszenia aktywności inwestycyjnej.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl