Makro Flash: Ceny w sklepach niższe niż rok temu

Pobierz raport

  • Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła w ujęciu realnym o 6,1% r/r, podobnie jak w lutym. Dane, chociaż silne, były nieco gorsze od oczekiwań (PKO: 7,0% r/r, kons.: 6,7% r/r). Utrzymanie 6-procentowego wzrostu sprzedaży, przy 10-procentowej dynamice wynagrodzeń realnych oraz pozytywnym efekcie wielkanocnym wskazuje na odbudowę oszczędności gospodarstw domowych.
  • Słabiej niż przed miesiącem rosła sprzedaż samochodów i paliw (odpowiednio o 13,5% r/r oraz 11,2% r/r), pogłębił się spadek sprzedaży mebli, rtv i agd (do 8,5% r/r), a sprzedaż prasy i książek po dwóch miesiącach przerwy ponownie się obniżyła (o 0,4% r/r). Wyraźnie przyśpieszyła natomiast sprzedaż żywności (oraz pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach), co było związane z zakupami przed Wielkanocą. Wzrost sprzedaży nastąpił w warunkach trwającej „wojny cenowej” w branży, w związku z tym nominalne przyspieszenie sprzedaży żywności było słabsze niż wzrost jej realnej dynamiki. Dane nie wskazują na zakupy „na zapas” przed kwietniowym wzrostem stawek VAT na żywność – miesięczny wzrost sprzedaży żywności o 18,2% jest wg naszego szacunku mniejszy niż typowy wzrost dla marca ze Świętami Wielkanocnymi.
  • Dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają brak presji na wzrost cen towarów. Implikowany „deflator” sprzedaży był w marcu ujemny, po raz pierwszy od 2020, co oznacza, że nominalna dynamika sprzedaży detalicznej (6,0% r/r) była niższa niż jej wzrost realny (6,1% r/r).
  • Pomimo nieco gorszej od oczekiwań końcówki kwartału, miesięczne dane potwierdzają wyraźne ożywienie wydatków konsumentów na początku roku. Przeciętnie w 1q24 sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,1% r/r, po wzroście o 0,1% r/r w 4q23. Nasze wewnętrzne dane kartowe wskazują, że dynamika wydatków na usługi była w ostatnich miesiącach zbliżona do dynamiki wydatków na towary, dlatego oczekujemy solidnego ożywienia szeroko rozumianej konsumpcji.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl