Makro Flash: Barbórka w październiku

Pobierz raport

 

  • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 7544,98 PLN i wzrosło o 12,8% r/r wobec 10,3% r/r we wrześniu. Przyspieszenie dynamiki płac było silniejsze od oczekiwań (kons.: 11,7% r/r, PKOe: 11,5% r/r), a w ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń przyspieszył do nieco ponad 6% r/r.
  • W październiku płace nominalne rosły najsilniej w mocno zmiennym pod tym względem górnictwie, o 61,2% r/r, przy silnym wzroście wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym, o 30,1% m/m. Nieco silniej niż w górnictwie (o 31,6% m/m) wzrosły wynagrodzenia w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, co w obu przypadkach wiążemy z wcześniejszymi wypłatami bonusów świątecznych oraz premiami. Solidny i ponadprzeciętny wzrost płac (15,2% r/r) utrzymał się w sekcji administrowanie i działalność wspierająca, który w dużej mierze wynika z wyższej płacy minimalnej. Podobnie jak przed miesiącem najsłabiej rosły wynagrodzenia w budownictwie (o 7,8% r/r).
  • Mocny odczyt za październik nie stanowi naszym zdaniem oznak narastającej presji płacowej, choć kluczowy do pełnej oceny będzie komplet „około-świątecznych” danych za listopad i grudzień. Roczna dynamika wynagrodzeń spowolniła w październiku w przypadku ok. połowy raportowanych przez GUS branż, a w badaniach ankietowych NBP systematycznie obniża się odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki, choć w przypadku 4q23 ich skala nieznacznie wzrosła.
  • Popyt na pracę pozostaje ograniczony – przeciętne zatrudnienia było o 0,1% niższe niż w październiku 2022, a względem września spadło o 2 tys. etatów. Tymczasem, zgodnie ze wzorcem sezonowym, można było oczekiwać nawet nieznacznego wzrostu zatrudnienia. Niższy popyt na pracę nie przekłada się na bezrobocie - oczekujemy, że stopa bezrobocia (która zostanie opublikowana w piątek) nie zmieniła się względem września i wyniosła 5,0%.
  • Spodziewamy się, że do końca roku płace będą rosły w niskim- dwucyfrowym tempie, a w 2024 dynamika płac będzie oscylować w okolicach 10% r/r, wspierana hojną podwyżką płacy minimalnej.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl