Dziennik Ekonomiczny: Lekki wzrost inflacji w maju?

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Na początku skróconego tygodnia na rynkach finansowych w USA zmienność była niewielka. Znajdują się one w trybie wyczekiwania na piątkową publikację kluczowych z punktu widzenia Fed danych inflacyjnych, a wczorajsze publikacje lepszych nastrojów konsumentów i przyspieszenie wzrostu cen nieruchomości nie były w stanie poprawić nastrojów rynkowych. Dolar nieznacznie osłabił się względem euro, a rentowności amerykańskich obligacji lekko wzrosły. Złoty zyskiwał – kurs EURPLN przejściowo spadł poniżej 4,25, a ostatecznie zakończył sesję nieco powyżej tego poziomu. Rentowności krajowych obligacji nie zmieniły się znacząco.
 • Dziś rozpoczynają się publikacje majowych danych inflacyjnych ze strefy euro. Na pierwszy ogień idą Niemcy, gdzie oczekiwany jest lekki wzrost inflacji HICP oraz CPI, do odpowiednio 2,7% r/r oraz 2,4% r/r.
 • Oczekujemy, że krajowa inflacja w maju lekko wzrosła, jednak pozostała bardzo blisko celu inflacyjnego. Szacujemy, że wskaźnik CPI wyniesie 2,6% r/r wobec 2,4% r/r w kwietniu. Pomimo miesięcznego spadku cen paliw, ich roczna dynamika najpewniej stała się dodatnia, po 13 miesiącach spadku, co podbiło inflację ogółem.
 • Wieczorem w Beżowej Księdze Fed będziemy mogli się zapoznać z oceną sytuacji gospodarczej w regionach USA.
 • W czwartek w Polsce będziemy odpoczywać, ale na rynkach globalnych zaplanowane są istotne publikacje – majowa inflacja z Hiszpanii, indeks koniunktury ESI dla państw UE oraz zrewidowany amerykański PKB za 1q24.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • EUR: Przy stabilizacji odczuwanej inflacji, oczekiwania inflacyjne w kwietniu po raz kolejny się obniżyły. Mediana oczekiwań inflacyjnych na kolejne 12 miesięcy obniżyła się do 2,9% z 3,0% w marcu i jest obecnie najniższa od września 2021. W tym samym czasie mediana oczekiwań na kolejne 3 lata spadła do 2,4% z 2,5%. Obie miary oczekiwań są niższe od postrzeganej inflacji, która wynosi 5,0%. To może sugerować, że konsumenci w strefie euro oczekują dalszej dezinflacji, a oczekiwania nie uległy odkotwiczeniu i nie zagrażają powrotowi inflacji do celu, chociaż ich poziom jest wyższy niż w okresie pandemii. Stopniowy spadek oczekiwań jest dla EBC kolejnym argumentem za obniżką stóp na czerwcowym posiedzeniu.
 • EUR: K.Knot (EBC i bank centralny Holandii) powiedział, że cieszy się z faktu iż oczekiwania inflacyjne pozostały zakotwiczone, pomimo okresu podwyższonej inflacji. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę spadek inflacji, EBC mógłby stopniowo obniżać stopy procentowe. Dyskusja na temat kolejnych ruchów mogłaby się koncentrować na kwartalnych posiedzeniach, podczas których prezentowane są projekcje gospodarcze.
 • USA: Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach USA, w marcu wzrósł silniej od oczekiwań, o 7,4% r/r wobec 7,3% r/r w lutym. W ciągu miesiąca ceny urosły o 0,3% wobec 0,6% miesiąc wcześniej. Obok wyższych cen, dostępność mieszkań w USA jest ograniczana przez wysokie, na tle historycznym, oprocentowanie kredytów hipotecznych. Ten drugi element wpływa także negatywnie na podaż domów na rynku wtórym – sprzedaż domu obarczonego hipoteką i ewentualne kupno nowego wiąże się ze znacznym wzrostem rat kredytu. Wśród 20 miast najsilniej rosły ceny w San Diego, Nowym Jorku i Cleveland. Wzrost cen nieruchomości wskazuje na ryzyko utrzymania wysokiego wzrostu cen w kategorii „schronienie” w miarach inflacyjnych.
 • USA: Indeks zaufania konsumentów Conference Board nieoczekiwanie wzrósł w maju, po trzech miesiącach spadków, do 102 pkt. z 97,5 pkt. w kwietniu. W porównaniu z poprzednim miesiącem poprawiła się zarówno ocena sytuacji bieżącej (w zakresie rynku pracy i kondycji gospodarki), jak i oczekiwania (odnoszące się do dochodów, rynku pracy i sytuacji gospodarczej). Pomimo wzrostu z 68,8 pkt. w kwietniu do 74,6 pkt. w maju, wskaźnik oczekiwań znajduje się poniżej granicy 80 pkt., co zdaniem autorów badania zapowiada recesję. Postrzegane prawdopodobieństwo recesji w perspektywie roku rośnie od dwóch miesięcy – w maju 69% respondentów uważało ją za prawdopodobną, wobec zaledwie 35% managerów w badaniu CEO przeprowadzanym przez Conference Board. Średnia inflacja oczekiwana w okresie najbliższych 12 miesięcy wynosi 5,4% wobec 5,3% oczekiwanych w kwietniu.
 • USA: L.Mester (Fed w Cleveland, głosująca członkini FOMC) stwierdziła, że amerykański bank centralny powinien szukać lepszych sposobów na komunikowanie tego, w jaki sposób ocena perspektyw gospodarczych wpłynie na przyszłe decyzje w sprawie stóp procentowych. L.Mester zaproponowała dwie kluczowe zmiany: wydłużenie komunikatu po posiedzeniu FOMC tak, aby opisać, jakie są oczekiwania bankierów odnośnie do rozwoju sytuacji gospodarczej i potencjalnych czynników ryzyka dla perspektyw inflacyjnych – oraz uszczegółowienie kwartalnego podsumowania prognoz gospodarczych. Jej zdaniem kwestia komunikacji mogłaby być częścią 5-letniego przeglądu ram polityki pieniężnej, który zostanie przeprowadzony pod koniec 2024.
 • EUR: I.Schnabel (Zarząd EBC) oceniła, że skup aktywów przez banki centralne odegrał ważną rolę w stabilizacji rynków w okresach napięć. Dodała jednak, że jego skuteczność w stymulowaniu popytu zależy od warunków gospodarczych w momencie zakupu i „może wiązać się z kosztami, które mogą być wyższe niż w przypadku innych instrumentów polityki pieniężnej”. Poza okresami podwyższonych napięć banki centralne muszą ocenić, czy korzyści z programów QE przewyższają ich koszty. 
 • POL: G.Masłowska (RPP) stwierdziła, że uzasadnione jest utrzymywanie stóp procentowych bez zmian na najbliższych posiedzeniach, ale nie można wykluczyć dyskusji o obniżkach w 2025. G.Masłowska oceniła jednak, że prognozy, które zakładają obniżki stóp w 2025 łącznie o 100pb są zbyt daleko idące, a faktyczna skala luzowania może być niewielka. Członkini RPP dodała, że biorąc pod uwagę fundamenty, złoty ma jeszcze przestrzeń do umocnienia.
 • POL: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełczyńska-Nałęcz, poinformowała, że rewizja KPO zostanie przyjęta do sierpnia, a obecnie nie ma zgodności w ok. 20% spraw.

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.makro@pkobp.pl