WEBINAR: Przyszłość funduszy inwestycyjnych

WEBINAR: Przyszłość funduszy inwestycyjnych

Czas: 4.03.2024 r., godz. 11:00-12:00

Miejsce: Platforma Microsoft Teams Live Events

 

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

 

Na spotkaniu dowiesz się:

  • Dla kogo są fundusze inwestycyjne?
  • Czy fundusze wyginą jak dinozaury, a może czeka je świetlana przyszłość?
  • Jakie wyzwania stoją przed branżą funduszy globalnie i lokalnie?
  • Co planuje PKO TFI w kolejnych latach i dlaczego warto to wiedzieć z myślą o swoim portfelu?

 

NASI EKSPERCI

Rafał Madej - prezes PKO TFI

Łukasz Mickiewicz - CFA, menedżer ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Banku Polskiego

Chcesz wziąć udział w spotkaniu przez telefon? Pobierz Microsoft Teams z oficjalnego sklepu z aplikacjami.

 

Do zobaczenia!

 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.