WEBINAR: Doradztwo inwestycyjne dla klientów zamożnych

Czas: 24.04.2024 r., godz. 14:00-15:00

Miejsce: Platforma Microsoft Teams Live Events

 

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA 

Na spotkaniu dowiesz się:

  • Co warto brać pod uwagę przy budowie portfela inwestycyjnego?
  • Jak oceniać potencjał i ryzyko inwestycji?
  • Które fundusze inwestycyjne najlepiej pasują do portfela?
  • Jak wygląda doradztwo inwestycyjne dla klientów zamożnych w PKO Banku Polskim?

 

NASZ EKSPERT

Łukasz Mickiewicz - CFA, menedżer ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Banku Polskiego

 

Chcesz wziąć udział w spotkaniu przez telefon? Pobierz Microsoft Teams z oficjalnego sklepu z aplikacjami.

 

Do zobaczenia!

 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.