WEBINAR: Czas – Twój największy przyjaciel w inwestowaniu

WEBINAR: Czas – Twój największy przyjaciel w inwestowaniu

Czas: 28.05.2024 r., godz. 15:00-16:00

Miejsce: Platforma Microsoft Teams Live Events

Dołącz do spotkania

Na spotkaniu dowiesz się:

  • Co łączy inwestowanie w nieruchomości z inwestowaniem w fundusze?
  • Dlaczego warto inwestować na lata, a nie na miesiące czy tygodnie?
  • Inwestować czy spekulować?
  • Czego o inwestowaniu możemy nauczyć się od Amerykanów?

 

NASI EKSPERCI

Michał Ziętal, CFA – Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO TFI

Łukasz Mickiewicz - CFA, menedżer ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Banku Polskiego

 

Chcesz wziąć udział w spotkaniu przez telefon? Pobierz Microsoft Teams z oficjalnego sklepu z aplikacjami.

Do zobaczenia!

 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.