W oczekiwaniu na obniżki stóp

Zeszły tydzień przyniósł kolejne sygnały ze światowych gospodarek wskazujące na osłabienie presji inflacyjnej, co zaowocowało spadkiem rentowności obligacji rządowych oraz wzrostami na rynkach akcyjnych. Rynki finansowe wydają się dyskontować wariant „miękkiego lądowania” gospodarek.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe:

  • W minionym tygodniu opublikowano najnowszy odczyt indeksu nastrojów konsumenckich w USA (Conference Board), który spadł do 106,1 pkt w sierpniu z 114 pkt miesiąc wcześniej - znacząco poniżej oczekiwań wynoszących 116,6 pkt.
  • Mieszane dane z amerykańskiego rynku pracy zostały przez rynek zinterpretowane jako raczej negatywne, co również zmniejsza presję inflacyjną i szanse na ewentualne kolejne podwyżki stóp w USA. Choć zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 187 tys. osób (powyżej oczekiwań i więcej niż w lipcu), to na rynku pojawiło się więcej osób aktywnie poszukujących zatrudnienia ze względu na wyczerpujące się oszczędności gospodarstw zakumulowane w okresie covidowym. W efekcie stopa bezrobocia wzrosła do 3,8% z 3,5%, a stawka godzinowa rosła wolniej niż miesiąc wcześniej tj. o 4,3% r/r w sierpniu vs 4,4% r/r w lipcu.
  • Wskaźnik PMI w amerykańskim przemyśle spadł w ostatnim miesiącu do 47,9 pkt (zrewidowany z 47 pkt) z 49 pkt miesiąc wcześniej. Z kolei Indeks ISM w przemyśle (różniący się nieco metodologią i odnoszący się raczej do większych firm globalnych) wzrósł w sierpniu do 47,6 pkt z 46,4 pkt w lipcu i wobec konsensusu na poziomie 46,9 pkt.
  • Jak wynika z danych Komisji Europejskiej wskaźnik koniunktury gospodarczej ESI spadł w sierpniu w strefie euro do 93,3 pkt z 94,5 pkt miesiąc wcześniej wobec oczekiwanych 93,7 pkt. Pogorszyły się składowe odnośnie bieżącej skali produkcji oraz nowych zamówień. Przedsiębiorstwa ograniczały również plany dotyczące przyszłego zatrudnienia.
  • Zapis z lipcowego posiedzenie EBC wskazuje na malejącą skłonność Rady Prezesów do podwyżek stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu. Rada wskazuje na słabnącą koniunkturę oraz rosnące ryzyko stagflacji. Wrześniowa projekcja inflacji może wskazać na powrót inflacji do celu 2% w terminie prognozy, co może spowodować brak konieczności podwyżki we wrześniu. Podkreślono również, że Rada podejmuje decyzje z posiedzenia na posiedzenie bez zobowiązań co do przyszłych decyzji.
  • W Polsce wstępny odczyt inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny pokazał spadek CPI w sierpniu do 10,1% z 10,8% w lipcu. Z kolei ostateczny odczyt PKB za II kwartał zrewidowany w dół do -0,6% okazał się nieco gorszy od wstępnego szacunku wynoszącego -0,5%.
  • Optymistyczne kształtuje się natomiast wskaźnik nastrojów gospodarczych ESI, który wzrósł dla Polski do 95,5 pkt w sierpniu z 94,3 pkt miesiąc wcześniej. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że poprawiła się nieco koniunktura w sektorze przemysłowym wzrastając do -19,3 pkt z -20,8 pkt. Poprawiły się wskaźniki bieżącej i oczekiwanej produkcji oraz nowe zamówienia. Wskaźnik dla usług wzrósł z -7 pkt do -5 pkt w sierpniu. Osłabieniu uległ natomiast wskaźnik zatrudnienia, który obniżył się w ubiegłym miesiącu do 97 pkt  z 97,6 pkt w lipcu.

Więcej