Słabsza koniunktura indeksom niestraszna

Zeszły tydzień przyniósł niewielką zmienność indeksów akcyjnych. Inwestorzy reagowali na mieszane sygnały z gospodarek i oczekiwali na zapowiedzi odnośnie przyszłego kursu polityki pieniężnej.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe:

  • PMI z amerykańskiego przemysłu spadł w sierpniu do 47 pkt z 49 pkt miesiąc wcześniej, co odzwierciedla pogorszenie firm w przetwórstwie przemysłowym. Przyczynił się do tego m.in. spadek zamówień.
  • W piątkowej wypowiedzi podczas konferencji w Jackson Hole szef Fed Jeromine Powell podkreślił, że zadaniem Fed jest sprowadzenie inflacji do docelowego poziomu 2 procent. W jego ocenie, chociaż inflacja spadła ze szczytu, co jest zjawiskiem pożądanym, to pozostaje zbyt wysoka. W razie potrzeby Fed jest gotowy jeszcze bardziej podnieść stopy procentowe i utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną dopóki nie będzie miał pewność, że inflacja trwale obniża się w kierunku celu. Ponadto J. Powell dodał, że PKB kształtuje się powyżej oczekiwań i długoterminowego trendu.
  • W strefie euro wstępne szacunki PMI odzwierciedlają słabszą koniunkturę.W największych gospodarkach strefy euro do słabych odczytów PMI przemysłowego doszły również malejące odczyty PMI usługowego. Choć PMI w przetwórstwie dla strefy euro wzrósł w sierpniu do 43,7 pkt z 42,7 pkt, to nadal utrzymywał się znacząco poniżej bariery 50 pkt wskazując na spadek aktywności w sektorze produkcji. PMI dla sektora usługowego spadł do 48,3 pkt wobec 50,9 pkt w lipcu. Z kolei niemiecki PMI w przetwórstwie wzrósł do 39,1 pkt z 38,8 pkt. Aktywność w usługach w sierpniu obniżyła się aż o 5 pkt do 47,3 pkt z 52,3 pkt miesiąc wcześniej, znacząco poniżej oczekiwanych 51,5 pkt.
  • Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Ch. Lagarde powiedziała na zeszłotygodniowej konferencji w Jackson Hole, że bank centralny będzie utrzymywał stopy procentowe na restrykcyjnym poziomie tak długo, jak będzie to konieczne, żeby inflacja powróciła do celu 2-proc. Szefowa EBC stwierdziła, że postęp w walce z inflacją został dokonany, ale walka nie została zakończona.
  • W Polsce dane opublikowane przez GUS dotyczące bezrobocia rejestrowanego za lipiec utrzymały się na poziomie 5% podobnie jak w poprzednim miesiącu. Liczba bezrobotnych pozostaje na najniższym poziomie od 1990 roku.
  • Nowe zamówienia w polskim przemyśle spadły w lipcu o 18,1% r/r, po spadku o 5,1% r/r w poprzednim miesiącu. Podobny trend utrzymywał się dla zamówień eksportowych, które w lipcu były o 11,7% niższe r/r, po spadku o 3,4% r/r w czerwcu. Sprzedaż detaliczna w lipcu obniżyła się realnie o 4,0% r/r. Natomiast produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lipcu o 1,1% r/r.

Pozytywne sygnały napłynęły ze strony opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wskaźników ufności konsumenckiej. Konsumenci wykazywali w sierpniu większy optymizm w ocenie sytuacji ekonomicznej kraju, a także w ocenie swojej przyszłej sytuacji finansowej. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -22,3 pkt w sierpniu, ale wzrósł o 2,6 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,4 p.p. wobec lipca i ukształtował się na poziomie -10,5 pkt.

Więcej