Rynek oczekuje kolejnych cięć

Zeszły tydzień przyniósł spadki indeksów akcji zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, chociaż powody w obu przypadkach były odmienne. Indeksy za oceanem reagowały na mocniejsze dane makroekonomiczne, które podsyciły obawy o utrzymywanie się presji inflacyjnej, natomiast giełdy strefy euro podążały za słabymi danymi gospodarczymi. Z kolei na zachowanie polskich indeksów akcyjnych wydaje się, że najbardziej wpłynęła decyzja o obniżce stóp procentowych w stopniu znacząco wyższym od oczekiwań rynkowych (-75 pb. wobec prognozowanych -25 pb.).

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe: 

Najważniejszym krajowym wydarzeniem zeszłego tygodnia było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i decyzja o obniżce referencyjnej stopy procentowej o 75 punktów bazowych wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 25 pb. RPP zainicjowała tym samym cykl obniżek stóp procentowych, które pozostawały na niezmienionym poziomie od września 2022 roku. W komunikacie towarzyszącym decyzji Rady podkreślono, że dane wskazują na niższą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Z komunikatu po posiedzeniu wynika, iż dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w zeszły czwartek, prezes NBP A. Glapiński podkreślił, że obniżka o 75 pb wynika z zaległych działań z ostatnich 3 miesięcy. W swoich wypowiedziach na konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński nie wyraził obaw o ewentualne dalsze osłabienie kursu PLN co może sugerować zmianę podejścia NBP w tym temacie.

Więcej