Potencjał funduszy dłużnych po obniżce stóp procentowych

Szanowni Państwo,

w marcu tego roku przedstawiając Państwu ówczesny potencjał funduszy dłużnych pisaliśmy:

„W najbliższych miesiącach możliwe jest dalsze „przeciąganie liny” między inflacją, bankami centralnymi i inwestorami, co może powodować większą zmienność na rynku obligacji, która w większym stopniu będzie przekładać się na wahania wyceny PKO Obligacji DługoterminowychW takim otoczeniu spokojniejszą przystanią może okazać się  PKO Obligacji Skarbowych  czy PKO Gamma Plus. Jednocześnie, w nieco dłuższym horyzoncie można zakładać, że inflacja, a wraz z nią stopy procentowe i rentowności obligacji spadną, co będzie mocniej wspierało notowania PKO Obligacji Długoterminowych.”

Niecałe pół roku później Prezes NBP „unieważnił wysoką inflację” w Polsce, a Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z 6,75% do 6,00%. Już wcześniej inwestorzy na rynku obligacji spodziewając się łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP oczekiwali coraz niższych rentowności, a ceny obligacji na rynku wtórnym rosły. Zatem szybciej niż można było się spodziewać zrealizował się przedstawiony w marcu scenariusz pozytywny dla funduszy obligacji, zwłaszcza długoterminowych, a ich wyniki od momentu publikacji wspomnianego komentarza do dnia wyceny 12.09.2023 kształtowały się jak na Wykresie 1. Na Wykresie 2. pokazujemy również jak zmieniały się wyceny tych subfunduszy od dnia ich pierwszej wyceny.

Czytaj więcej