Biuletyn rynkowy - styczeń 2024

Miniony rok był bardzo dobry na rynkach. Inflacja silnie spadała, a wraz z nią topniały obawy inwestorów o kontynuację podwyżek stóp procentowych w kolejnych latach. To pozwoliło rosnąć cenom akcji i obligacji oraz powiązanych z nimi funduszami. Czy te trendy będą trwały w obecnym roku? Nasze oczekiwania znajdziesz w biuletynie.