Biuletyn rynkowy - sierpień 2023

Czy Ameryka traci światową hegemonię?
• Agencja Fitch obniżyła rating kredytowy USA z najwyższego AAA do AA+.
Powodem był brak perspektyw zmniejszenia deficytu budżetowego i
ogólnego poziomu długu. Nie musi to jednak oznaczać problemów za
Oceanem. Agencja S&P utrzymuje ten niższy rating już od 2011 roku i nie
przeszkodziło gospodarce rosnąć, a akcjom i dolarowi zyskiwać na wartości.
• Amerykańskie firmy są największymi inwestorami na świecie. W 2021
roku zainwestowały globalnie 403 mld $ (wg raportu Amerykańskiej Izby
Handlowej), a skumulowana wartość ich inwestycji wzrosła do 6,5 bln $.
• Stany Zjednoczone wydają na badania i rozwój najwięcej na świecie.
W 2021 było to 679 mld $. Kolejne kraje w rankingu to Chiny z 551 mld $
oraz Niemcy z 143 mld $ (źródło: R&D World).
• Dolar pozostaje najważniejszą walutą na świecie. Jego udział w rezerwach
walutowych banków centralnych w 1 kwartale 2023 roku wyniósł 55% (na
bazie danych MFW ze 149 krajów).
• USA są liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Boom na spółki
technologiczne z nią związane sprawił, że indeks Nasdaq ma za sobą
najlepszą pierwszą połowę roku od 40 lat.
• USA są militarną potęgą. Ich udział w globalnych wydatkach na zbrojenia
w 2022 roku sięgnął 39% i był 3 razy wyższy od Chin (statista.com).
• Więc, czy Ameryka straci pozycję globalnego lidera? Chyba nieprędko…