Biuletyn rynkowy - marzec 2024

Budowanie portfeli inwestycyjnych to przede wszystkim rzemiosło, oparte o konkretną wiedzę i zasady. Dopiero w dalszej kolejności jest sztuką, czyli działaniem twórczym uwzględniającym ocenę aktualnej sytuacji rynkowej. W jaki sposób szuka się takich optymalnych portfeli wyjaśniamy w najnowszym biuletynie rynkowym.