Biuletyn rynkowy - luty 2024

Obligacyjne Eldorado trwa
• Rekordowe napływy do polskich funduszy obligacji. W styczniu inwestorzy
wpłacili do nich 4,2 mld złotych (netto, źródło: IZFiA). Głównie do funduszy
obligacji krótkoterminowych, czyli tych bezpieczniejszych. Ich wynik jest
mocno powiązany z obecnym poziomem stóp %, więc mają mniejsze
wahania w relacji do funduszy obligacji długoterminowych (te zależą bardziej
od przyszłych stóp i oczekiwań inflacyjnych).
• Napływy też do funduszy obligacji detalicznych Skarbu Państwa. W
styczniu kupiono je za 5,76 mld złotych (brutto, źródło gov.pl). To ciągle
popularny kierunek z uwagi na świeże doświadczenie wysokiej inflacji oraz
zainteresowanie stałymi odsetkami po rozpoczęciu obniżek stóp % w Polsce.
• Powyższe dwa akapity nie są rekomendacją inwestycyjną! Inwestuj w to,
co pasuje do Twoich potrzeb, czyli np. wiedzy i nastawienia do ryzyka.
• Ekonomia behawioralna lubi obligacje. Konkretnie Teoria Perspektywy
(Kahnemana i Twerskiego z 1979 roku, ten pierwszy dostał w 2002 roku
nagrodę Nobla m.in. za nią). Sugeruje ona, że ludzie bardziej cenią
ograniczanie ryzyka, niż duży potencjał zysku.
• Czy znakomite wyniki obligacji odstraszają od inwestowania w akcje?
Wręcz przeciwnie, pomagają. Jeśli budujesz zdywersyfikowany portfel, w
którym jest jedno i drugie. Wtedy zyski z części obligacyjnej w jakimś stopniu
neutralizują wahania na części akcyjnej, które są naturalne. Już za miesiąc
więcej o dobrze zbudowanych portfelach! (np. w ramach usługi doradztwa
inwestycyjnego w PKO Banku Polskim – informacja reklamowa)