Biuletyn rynkowy – lipiec 2023

Temat miesiąca:

Silne fundamenty polskiej gospodarki
• Przez kolejne 5 lat polska gospodarka ma się rozwijać w tempie około 3%
rocznie (od 2,4% do 3,7%). Takie są najnowsze prognozy Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.
• Z kolei inflacja powinna spadać. Według ostatniej projekcji NBP, spadnie z
11,9% za cały 2023 rok, do 5,2% w 2024 i 3,5% w 2025. Taki scenariusz
oznacza, że za dwa lata może się znaleźć w górnym przedziale celu
inflacyjnego.
• Potencjał wzrostu gospodarczego jest wsparty przez relatywnie niski dług
gospodarstw domowych w Polsce. W 2022 roku wyniósł 21% w relacji do
PKB i był jednym z najniższych UE. Dla porównania we Francji wartość ta
wyniosła 227%, w Niemczech 74%, a w Czechach 54% (źródło: Eurostat,
Statista).
• Relatywnie dobra jest też sytuacja finansów publicznych. W 2022 roku
wyniosło 49,1% w relacji do PKB i do 2028 roku ma wzrosnąć do 54,5%
(prognoza MFW). Dla porównania, wskaźnik ten w ubiegłym roku wyniósł
91,5% w strefie euro, 73% na Węgrzech i 129% w USA. To jeden z powodów,
dla których główne agencje ratingowe (Fitch, Moody’s, S&P) utrzymują
wysoką ocenę kredytową Polski

Czytaj więcej