Biuletyn rynkowy - kwiecień 2024

Bogactwo bierze się z pracy. Prawie 250 lat temu zwrócił na to uwagę brytyjski ekonomista Adam Smith. Do postawienia tej tezy zapewne zainspirowała go rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła trend zwiększania wydajności pracy i w konsekwencji poprawę jakości życia kolejnych pokoleń. Jak ta teoria przełożyła się na efektywność polskiej gospodarki w ostatnich 20 latach? Zagłębiamy się w ten temat w najnowszym biuletynie rynkowym.