Piotr Bujak

Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego od 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad 20 lat w kilku instytucjach finansowych, m.in. pełniąc funkcję głównego ekonomisty na Polskę w Nordea Markets (2011-2014) oraz starszego ekonomisty w Banku Zachodnim WBK, obecnie Santander Bank Polska (2002-2011). Wcześniej ekspert w think-tanku Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie brał udział w międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Odbył staże w ING Barings, BRE Banku oraz Narodowym Banku Polskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania i wykorzystania metod matematycznych na rynkach finansowych (m.in. w Swiss Finance Institute w Genewie oraz w Cambridge Econometrics). Autor kilku publikacji naukowych oraz wielu artykułów o tematyce ekonomicznej. Prywatnie ojciec dwóch synów i córki. Przynajmniej raz w sezonie na meczu Falubazu i Zastalu. Zafascynowany historyczną topografią Warszawy.

Piotr Bujak

Piotr Bujak

Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych