Monitoring Branżowy: Sytuacja branż związanych z przetwórstwem drewna

  • • Branże związane z przetwórstwem drewna odpowiadały w 2022 za blisko 12% wartości dodanej brutto przetwórstwa przemysłowego. Od 2h22 producenci mierzą się ze spadkami produkcji. Za znaczną część przychodów odpowiada sprzedaż zagraniczna, a udział Polski w unijnym eksporcie jest wysoki (meble – 1. miejsce; wyroby z drewna – 2.; opakowania papierowe – 3.). Zależność firm od koniunktury na rynkach zagranicznych jest wysoka.
  • Spadki produkcji przełożyły się na pogorszenie wyników finansowych firm w większości branż związanych z przetwórstwem drewna. Dane za 3q23 pokazały stratę netto w branży tartacznej, a zyskowność całej branży drzewnej uległa znacznemu obniżeniu. Wzrosła natomiast, mimo spadku przychodów, rentowność meblarstwa oraz produkcji wyrobów z papieru.
  • Producentom powinna sprzyjać stabilizacja sytuacji na rynku sprzedaży drewna. Po okresie silnych wzrostów cen i ograniczeń podażowych, rynek wraca do równowagi. Pozytywnym sygnałem z punktu widzenia krajowych przetwórców jest spadek eksportu nieprzetworzonego drewna z Polski.
  • Rok 2024 pokaże naszym zdaniem lekką poprawę sytuacji w branżach związanych z przetwórstwem drewna. Po serii silnych szoków z ostatnich lat – popytowych (pandemia i boom na trwałe dobra konsumpcyjne, a potem inflacja ograniczająca takie zakupy) i podażowych (niedobór surowców), branże te już w 2024 powinny wrócić na ścieżkę umiarkowanych wzrostów, czemu będzie sprzyjać m.in. oczekiwany wzrost konsumpcji prywatnej. Przed producentami stoi jednak wiele wyzwań, związanych m.in. ze spodziewanym ograniczeniem pozyskania drewna, ale także koniecznością zielonej transformacji przedsiębiorstw.

 

wykres

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.sektorowe@pkobp.pl