Agro Nawigator 1/2024: Mniej inwestycji w rolnictwie

SUROWCE ROLNE:

 

Zboża: Wzrost zbiorów zbóż w sez. 2024/25 będzie wolniejszy niż w sez. 2023/24. Utrzymuje się wysokie tempo polskiego eksportu zbóż, choć wpływy ze sprzedaży zagranicznej, z uwagi na spadki cen, maleją.

Mleko: Utrzymuje się ujemna roczna dynamika cen skupu mleka pod wpływem obniżek cen większości produktów mleczarskich. Ceny masła są jednak najwyższe od paź’22. Szansa na podwyżki cen mleka na koniec 2024.

Drób: Produkcja drobiu w Polsce wciąż rośnie, ale mniej dynamicznie. Na koniec 2023 odnotowano wyraźne spadki ubojów indyków. Niskie ceny pasz wpływają korzystnie na marże w produkcji żywca.

Wieprzowina: Wzrost pogłowia świń w Polsce może utrzymać się w najbliższych miesiącach. Podaż mięsa wieprzowego w UE wciąż nie jest wysoka mimo sygnałów odbicia na początku 2024.

Owoce: Mniejsze zapasy jabłek w Europie. Zmalał import mrożonych malin z Ukrainy do Polski, niemniej ukraińskie wysyłki na teren UE zwiększyły się. Rośnie natomiast przywóz mrożonych truskawek z Egiptu.

Warzywa: Wyższy import z Chin ogranicza przestrzeń do wzrostu polskiego eksportu mrożonych warzyw do UE. Deflacja w cenach detalicznych warzyw wywołana większą podażą warzyw w Hiszpanii i Maroku.


Rynek maszyn rolniczych:
Znaczący spadek sprzedaży maszyn rolniczych w Polsce. Nie najlepsze nastroje w rolnictwie nie sprzyjają inwestycjom. Według CEMA europejska branża produkcji maszyn dla rolnictwa znajduje się w recesji.

prognozy 2024

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego?

Zapisz się na newsletter

analizy.sektorowe@pkobp.pl