Makro Flash: Polski przemysł relatywnie odporny na spowolnienie w Niemczech

Pobierz raport

  • Wskaźnik PMI w przetwórstwie w marcu minimalnie wzrósł, do 48 pkt. z 47,9 pkt. w lutym (PKO: 47,9 pkt., kons.: 47,9 pkt.). Indeks utrzymuje się poniżej neutralnej granicy już od 23 miesięcy, co oznacza, że obecny epizod dekoniunktury zrównał się z poprzednim najdłuższym, odnotowanym między wrześniem 2000 a lipcem 2002.
  • Poziom produkcji, liczba nowych zamówień oraz eksport kontynuowały spadek, ale tempo ograniczenia aktywności nieznacznie wyhamowało. Niższy poziom produkcji i zamówień przekłada się na spadek zapasów i spowolnienie aktywności zakupowej, choć tempo jej ograniczania było najniższe od listopada 2023. Głównym źródłem słabości popytu są w dalszym ciągu rynki europejskie, w szczególności Niemcy i Francja, w marcu respondenci zwracali również uwagę na spadek sprzedaży eksportowej do Holandii. Różnica pomiędzy polskim a niemieckim wskaźnikiem PMI dla przetwórstwa jest obecnie jedną z największych w historii (jest największa od połowy 2012). Spora odporność na dekoniunkturę w Niemczech jest związana ze wzrostem popytu poza UE, na który wskazywały niektóre badane firmy.
  • W marcu ustabilizowały się nastroje pracodawców, którzy nadal sygnalizowali redukcję zatrudnienia, ale w najmniejszej skali na przestrzeni ostatnich 22 miesięcy. Niektóre firmy zgłaszały wręcz nowe rekrutacje związane z wprowadzaniem nowych produktów i długoterminowymi planami ekspansji biznesowej.
  • W zakresie cen wskaźnik PMI wciąż wskazuje na wzrost kosztów zakupu środków produkcji, ale wolniejszy niż w lutym. Presję kosztową ograniczały udane negocjacje cenowe z dostawcami dysponującymi nadmiernymi zapasami. Jednocześnie producenci nadal obniżali ceny finalnych wyrobów, co odzwierciedlało silną konkurencję o nowe zamówienia. Wydaje się jednak, że w obliczu rosnących kosztów, okres obniżania cen przez przetwórców może wkrótce dobiec końca, wskazują na to m.in. wyniki innych badań koniunktury.
  • Chociaż oceny bieżące są nadal niekorzystne, w marcu producenci zachowali optymizm w odniesieniu do perspektyw wzrostu produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy.