Dziennik Ekonomiczny: Realne wynagrodzenia rosną coraz szybciej

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Przed środową publikacją kluczowych w kształtowaniu perspektyw polityki Rezerwy Federalnej danych z USA, nastroje na Wall Street były dobre. Wpierała je nadzieja na niewielki spadek presji inflacyjnej w kwietniu. W tych warunkach dolar osłabiał się względem euro, co sprzyjało walutom regionu. Dodatkowym wsparciem dla złotego mogły być jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli RPP. Złoty, po piątkowej korekcie, powrócił do trendu aprecjacyjnego i umocnił się do 4,28 względem euro i 3,97 wobec dolara. Rentowności krajowych obligacji na początku tygodnia były względnie stabilne. Rentowności 20-letnich japońskich obligacji wzrosły do najwyższego poziomu od 2023 na fali spekulacji, że BoJ ograniczy skup papierów, aby zmniejszyć presję na jena.
 • Dziś w centrum uwagi znajdą się dane o kwietniowej inflacji PPI z USA oraz o bilansie płatniczym Polski w marcu. W tle będą dane z Niemiec (kolejny szacunek kwietniowej inflacji CPI i HICP oraz majowy indeks ZEW), a także informacje z regionu (inflacja i produkcja przemysłowa w Rumunii). Na 16 zaplanowano wspólne wystąpienie J.Powella (Fed) i K.Knota (Bank Holandii, EBC) podczas dorocznego zgromadzenia Stowarzyszenia Banków Zagranicznych w Amsterdamie.
 • Przed jutrzejszą publikacją amerykańskiej inflacji konsumenckiej za kwiecień, dziś poznamy dane o dynamice cen producentów w USA. Analitycy ankietowani przez Bloomberg spodziewają się utrzymania inflacji PPI w kwietniu na poziomie 2,1% r/r. W publikacji rynkowe zainteresowanie mogą wzbudzić komponenty PPI powiązane z deflatorem PCE i cenami usług, które są głównym źródłem niepokoju Fed.
 • Europejskie kwietniowe dane inflacyjne najprawdopodobniej pokażą stabilizację inflacji CPI w Niemczech na poziomie 2,2% r/r i marginalny spadek inflacji w Rumunii do 6,5% r/r.
 • Dane o handlu zagranicznym i bilansie płatniczym Polski w marcu najpewniej pokażą ograniczenie wymiany handlowej, m.in. w związku z układem kalendarza. Oczekujemy (podobnie jak konsensus), że zarówno eksport ( 9,7% r/r) jak i import (-7,3% r/r) obniżą się r/r, podczas gdy nadwyżka bieżąca będzie nieco wyższa niż w lutym.
 •  

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • POL: W 1q24 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8147,38 PLN i było o 14,4% wyższe r/r. Po korekcie o inflację średnia płaca wzrosła o ok. 11,5% r/r. Skokowy (o ponad 5 pp) wzrost dynamiki realnych dochodów w 1q24 względem końca 2023 powinien zaowocować wyraźną poprawą dynamiki konsumpcji zwłaszcza, że poza pracownikami w podobnej skali objął także emerytów i rencistów (wykres na marginesie). My zakładamy, że po stagnacji w 4q23, w 1q24 wzrost konsumpcji prywatnej wyniósł 3,4% r/r. Źródłem niepewności dla tej prognozy pozostaje nieznany jeszcze popyt na usługi i skala wzrostu skłonności do oszczędzania.
 • CZE: Inflacja CPI w Czechach w kwietniu wzrosła zaskakująco mocno, do 2,9% r/r z 2,0% r/r w marcu. Konsensus zakładał wzrost inflacji w wyraźnie mniejszej skali, do 2,4% r/r. Źródłem niespodzianki były ceny żywności i alkoholu – odpowiadały za 0,84pp r/r z 0,89 pp r/r wzrostu. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 1,7% m/m, a alkohol o 2,2% m/m. Według nas nie powinno to zaburzyć procesu dezinflacji w Czechach, choć może nasilić jastrzębią retorykę CNB.
 • ROM: Bank Rumuni pozostawił główną stopę procentową na poziomie 7%, mimo rynkowych oczekiwań na obniżkę o 25 pb. Za utrzymaniem stóp bez zmian stała m.in. uporczywa inflacja, która w marcu wyniosła 6,6% r/r (i była najwyższa w UE). Ekspansywna polityka fiskalna oraz silny wzrost płac i konsumpcji stanowią ryzyko, że inflacja może pozostać wyższa niż przeciętnie w innych państwach. Decyzję o kontynuacji restrykcyjnej polityki monetarnej wspierają również bardziej jastrzębie stanowiska innych banków regionu oraz Fed. Zrewidowane prognozy NBR wskazują, że inflacja będzie dalej spadać w ciągu kolejnych ośmiu kwartałów, ale będzie to następować w wolniejszym tempie niż w 2023 a w krótkim okresie jej ścieżka będzie nieco wyższa niż zakładała poprzednia projekcja.
 • POL: Minutes z kwietniowego (przedostatniego) posiedzenia RPP pokazały, że Rada oczekiwała wtedy, iż w pierwszej połowie 2024 roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, choć w najbliższych miesiącach prawdopodobnie wzrośnie. Rada wskazywała, że do wzrostu inflacji przyczyni się przywrócenie 5% stawki podatku VAT na żywność. Członkowie Rady zaznaczali jednocześnie, że kształtowanie się cen energii w kolejnych kwartałach jest obarczone wysoką niepewnością i będzie zależało od decyzji regulacyjnych (całkowitego lub częściowego zniesienia dopłat do cen energii).
 • POL: H.Wnorowski (RPP) stwierdził, że powrót do obniżek stóp procentowych oddala się, a RPP musi mieć pewność trwałości dotychczasowego spadku inflacji. Przedstawiciel RPP dodał, że dla niego kluczowe są oczekiwania inflacyjne, które się poprawiają, ale jeszcze go nie satysfakcjonują.
 • POL: L.Kotecki (RPP) powiedział, że RPP nie widzi obecnie przestrzeni na obniżki stóp procentowych i jest w tej sprawie jednomyślna. Szansa na obniżki może się pojawić pod koniec roku, ale pod warunkiem, że wzrost wynagrodzeń spowolni, a na razie to się nie dzieje. L.Kotecki prognozuje, że pod koniec tego roku poziom inflacji konsumenckiej może wzrosnąć do poziomu 5-5,5%, jednak w przyszłym roku obniży się.
 • UE: Rada UE ostatecznie zatwierdziła zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), które mają znieść część wymogów związanych z dekarbonizacją rolnictwa. Wycofany zostanie m.in. obowiązek ugorowania, co zakładał pierwotnie Europejski Zielony Ład. Obowiązek zostanie zastąpiony zachętami finansowymi. Małe gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie zasad WPR, a system kontroli większych gospodarstw zostanie uproszczony. Dodatkowo państwa członkowskie będą mogły zwalniać rolników z przestrzegania norm dobrego rolnictwa (GAEC) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających rolnikom właściwe funkcjonowanie.
 • POL: H.Majszczyk (wiceminister finansów) poinformowała, że projektowana reforma finansowania samorządów zwiększy dochody JST. W nowym podejściu cały system dochodów JST ma zostać odseparowany od zmian systemowych, tak by zmiany na poziomie ustaw w zakresie podatkowym, nie przekładały się wprost na zmniejszenie dochodów JST.
 • EU: Rada Unii zatwierdziła w poniedziałek przedłużenie o kolejny rok wolnego handlu produktami rolnymi z Ukrainą, a także Mołdawią. Po 6 czerwca będą jednak obowiązywać bardziej restrykcyjne środki mające chronić rynki w UE.
 • USA: P.Jefferson (wiceprezes Fed) powiedział, że właściwe jest utrzymanie restrykcyjnej polityki pieniężnej ze stopami na obecnym poziomie, dopóki nie pojawią się dodatkowe dowody na to, że inflacja powróci do celu 2%.