Dziennik Ekonomiczny: Jedna obniżka zamiast trzech?

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Nieoczekiwanie niska amerykańska inflacja za maj przyczyniła się do gwałtownej poprawy nastojów na rynkach finansowych, która jednak zatrzymała się, a w przypadku obligacji nawet odwróciła, po posiedzeniu FOMC, na którym podniesiono projekcję inflacji oraz przewidywaną ścieżkę stóp procentowych. Amerykańskie giełdy zakończyły jednak dzień na solidnym plusie, a prym wiodły spółki technologiczne. Rentowności obligacji USA odnotowały solidny spadek, a dolar osłabił się – kurs EURUSD wzrósł powyżej 1,08. Złoty umocnił się względem głównych walut, jednak utrzymywał się na wyraźnie wyższych poziomach niż w drugiej połowie maja – EURPLN zakończył sesję na poziomie 4,33, a USDPLN w okolicy 4,00. Rentowności krajowych obligacji obniżyły się.
 • W Europie kluczową publikacją będzie dziś kwietniowa produkcja przemysłowa ze strefy euro, wobec której oczekuje się lekkiego wzrostu, o 0,2% m/m, co będzie jednak oznaczać pogłębienie spadku w ujęciu rocznym. Oczekiwania wpisują się w obraz bardzo powoli odbudowującego się europejskiego przemysłu. Dziś opublikowana zostanie również kwietniowa produkcja przemysłowa z Rumunii, gdzie prognozuje się kontynuację solidnego wzrostu produkcji, widocznego również w indeksach PMI. Publikacje regionalne zostaną uzupełnione przez wyniki rachunków obrotów bieżących za kwiecień z Rumunii i Czech.
 • Z USA napłyną tygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, gdzie możliwy jest niższy wynik niż w ubiegłym tygodniu. To potwierdziłoby, że amerykański rynek pracy jest bardziej odporny niż się spodziewano. Poza tym poznamy majową inflację PPI, która przez zawirowania na światowych rynkach surowców może wzrosnąć powyżej poziomu z kwietnia.
 • Dziś uwagę w kraju przyciągną dane o bilansie płatniczym za kwiecień. Nasza prognoza, która zakłada, że zarówno eksport jak i import wzrosną o 3,9% r/r, jest nieco niższa od konsensusu (odpowiednio 5,0% i 4,1%). Według nas na rachunku obrotów bieżących może się pojawić niewielki deficyt, podczas gdy mediana prognoz wskazuje na lekką nadwyżkę.
 • Dziś odbędzie się druga część posiedzenia rządu, na której omówione zostaną m.in. płaca minimalna i założenia makroekonomiczne do budżetu na 2025.

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • USA: Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe na poziomie 5,25-5,50%. Z najbardziej wyczekiwanych przez rynki finansowe projekcji gospodarczych wynika, że członkowie FOMC spodziewają się w tym roku tylko jednej obniżki stóp procentowych, podczas gdy w marcu mediana wskazywała na trzy ruchy w dół o 25pb.komunikacie po posiedzeniu FOMC oceniła, że w ostatnich miesiącach nastąpił dalszy niewielki postęp w kierunku osiągnięcia 2-procentowego celu inflacyjnego – wobec odnotowania braku takiego postępu po posiedzeniu w kwietniu. Komitet podtrzymał ocenę, że do obniżek stóp dojdzie dopiero, kiedy nabierze pewności, że inflacja zbiega do celu. Jednocześnie, nowe projekcje Fed pokazały, że inflacja PCE w 2024 wyniesie 2,6% a w 2025 2,3%, co oznacza wzrost o odpowiednio 0,2pp oraz 0,1pp w stosunku do prognoz z marca. W 2026 nadal spodziewana jest inflacja na poziomie 2%. W porównaniu z marcem nie zmieniły się prognozy wzrostu gospodarczego – wciąż oczekiwana jest stabilizacja dynamiki PKB w okolicy 2% - a nieco w górę zrewidowano ścieżkę bezrobocia - scenariusz makro nadal wskazuje więc na „miękkie lądowanie”. Mediana prognoz dla stopy fed funds na koniec 2024 została podniesiona o 0,4pp do 5,1%, na koniec 2025 o 0,2pp do 4,1%, a na koniec 2026 pozostała na poziomie 3,1%. Jednocześnie mediana prognoz dotyczących stóp procentowych w długim terminie (neutralna stopa procentowa) wyniosła w czerwcu 2,8% wobec 2,6% w marcu. J.Powell podkreślił jednak, że mediana prognoz dla stóp nie powinna być traktowana jako plan polityki FOMC, a decyzje będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie. Podczas konferencji prasowej J.Powell przyznał, że warunki na runku pracy powróciły do tego, co było obserwowane przed pandemią. Naszym zdaniem wczorajsze posiedzenie nie wyklucza rozpoczęcia cyklu obniżek stóp we wrześniu – przewodniczący FOMC ani nie wykluczył, ani nie potwierdził takiej możliwości. Przy decyzjach Fed podejmowanych z posiedzenia na posiedzenie, napływające w najbliższych tygodniach dane (szczególnie inflacyjne) będą miały bardzo duże znaczenie dla nastojów na rynkach finansowych.
 • USA: Inflacja CPI w maju spadła do 3,3% z 3,4% r/r w kwietniu, przy oczekiwaniach kształtujących się na poziomie 3,4% r/r. Inflacja bazowa spadła do 3,4% r/r z 3,6% r/r miesiąc wcześniej. Spadek ogólnego wskaźnika inflacji wynikał z wolniejszego wzrostu cen w kategorii schronienie, które zwiększyły się o 5,4% r/r, w porównaniu do 5,5% r/r w kwietniu. Inflacja cen żywności także ma coraz mniejszy wpływ na wzrost ogólnego poziomu cen. Przeciwne tendencje widać w cenach energii, które w maju wzrosły o 3,7% r/r, a ich wkład do inflacji także się zwiększył. W ujęciu miesięcznym ceny pozostały na poziomie z kwietnia, głównie dzięki spadkowi cen paliw. Inflacja bazowa wyniosła 0,2% m/m i była niższa od oczekiwań oraz wyniku z kwietnia (w obu przypadkach 0,3%). Dane powinny zwiększyć przekonanie Fed odnośnie do opanowania inflacji i wg nas zwiększają szanse na obniżkę stóp procentowych we wrześniu.
 • GER: Inflacja CPI w maju wyniosła 2,4% r/r. Finalne dane były zgodne ze wstępnym szacunkiem i wskazały na niewielki wzrost inflacji w porównaniu z poprzednimi miesiącami. W przypadku energii ceny spadły o 1,1% r/r, a ceny żywności wzrosły o 0,6% r/r. Inflacja bazowa, która wyłącza ceny energii i żywności, wyniosła 3,0% r/r. Inflacja jest skoncentowana w sektorze usługowym. Ceny towarów wzrosły o 1,0% r/r, a ceny usług o 3,9% r/r, z silnym wzrostem w usługach ubezpieczeniowych, socjalnych i gastronomicznych. Zharmonizowany wskaźnik HICP wzrósł w maju o 2,8% r/r, po wzroście o 2,4% r/r w kwietniu.
 • ROM: Inflacja w Rumunii zaskoczyła pozytywnie obniżając się w maju do 5,1% r/r (kons.: 5,6% r/r) z 5,9% r/r w kwietniu, co było skutkiem spadku regulowanych cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. Inflację ogółem obniżały ceny towarów nieżywnościowych, których wzrost spowolnił z 7,2% r/r w kwietniu do 6,4% r/r w maju. Inflacja żywności również osłabła do 1,2% r/r z 2,1% r/r miesiąc wcześniej. Inflacja usług, chociaż wciąż wysoka nadal się zmniejsza, w maju do 9,3% r/r z 10,1% r/r. Ten pozytywny wynik inflacji będzie miał wpływ na lipcową decyzję NBR, który w maju przyjął ostrożną postawę i nie obniżył stóp procentowych, tak jak to wcześniej zapowiadał. Przewidujemy, że w lipcu stopy procentowe spadną o 25pb.
 • EUR: I.Schnabel (Zarząd EBC) stwierdziła, że najnowsze prognozy potwierdzają, że ostatni etap procesu dezinflacji w strefie euro będzie prawdopodobnie trudniejszy niż poprzednie. Powiedziała, że podczas gdy inflacja towarów szybko maleje, ceny w sektorze usług pozostają uporczywie wysokie. Zaznaczyła również, że transmisja polityki pieniężnej została osłabiona przez chomikowanie pracy, co negatywnie wpłynęło na produktywność. Dodała, że EBC dostrzegł pierwsze oznaki łagodzenia wzrostu płac, wynikające ze spadku oczekiwań inflacyjnych. L.deGuindos (wiceprezes EBC) dodatkowo zaznaczył, że EBC nie ma ustalonej z góry ścieżki stóp na najbliższe 6 miesięcy, wszystko jest uzależnione od publikowanych danych. Zaznaczył przy tym, że działania banku w obszarze obniżek będą powolne i ostrożne, ponieważ poziom niepewności co do przyszłej ścieżki inflacji jest bardzo wysoki. J.Nagel (EBC, Bundesbank) ocenił, że inflacja bazowa w strefie euro jest lepka i powtórzył, że decyzje w sprawie obniżek stóp nie będą automatyczne.
 • EUR: EU nałoży dodatkowe cła (nawet do 38,1%) na samochody elektryczne importowane z Chin, począwszy od 4 lipca - wynika z notyfikacji Komisji Europejskiej w wyniku prowadzonego od października 2023 śledztwa. Wysokość dodatkowych ceł została wyznaczona indywidualnie, w zależności od skali współpracy chińskich firm z Unią Europejską podczas śledztwa, a w przypadku firm niewspółpracujących wyniesie 38,1%. Obecna stawka celna wynosi 10%. Szacunki (np. IfW Kiel) wskazują na możliwe ograniczenie importu o 4 mld EUR, czyli o 1/4. Celem podjętych działań ma być zapewnienie „równych szans, przeciwdziałanie chińskim subsydiom eksportowym oraz ochrona europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. W 2023 udział Chin w europejskim rynku samochodów elektrycznych wyniósł 6,9%, ale szybko rósł z niskiej bazy (4,1% w 2022 i 2,0% w 2021). Decyzja KE najprawdopodobniej zaogni relacje UE-Chiny i spotka się z odpowiedzią – wcześniej Chiny sygnalizowały możliwość nałożenia 25% ceł na import zachodnich samochodów (SUVów) oraz na wina i nabiał, a nawet wieprzowinę.
 • G7: Przywódcy państw grupy G7 osiągnęli porozumienie w sprawie wypłaty 50 mld USD dla Ukrainy z tytułu wykorzystania zysków z zamrożonych w Unii Europejskiej i krajach G7 rosyjskich aktywów, których wartość wynosi ok. 300 mld EUR – wynika z nieoficjalnych doniesień AFP.