Dziennik Ekonomiczny: J.Powell utrzymuje balans

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

  • Wypowiedzi J.Powella, którego wystąpienie rynek odczytał jako zbalansowane i wspierające scenariusz obniżki stóp w USA w tym roku, pozwoliły wczoraj utrzymać pozytywne nastroje na rynkach finansowych. Amerykańskie indeksy giełdowe rosły, podczas gdy wyceny spółek na europejskich parkietach spadły, wzrósł jednak WIG. Złoty umocnił się wobec euro osiągając poziom 4,26, zaś względem dolara utrzymał się w okolicy 3,94. Rentowności polskich SPW obniżyły się na całej długości krzywej, wzrosły natomiast rentowności obligacji amerykańskich.
  • Uwaga świata ponownie skupi się na wystąpieniu Prezesa Fed przed amerykańskim Kongresem, dziś przed Komitetem Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Oprócz J.Powella dziś wypowiadać się też będą członkinie FOMC M.Bowman oraz L.Cook, a także A.Goolsbee (Chicago Fed, bez prawa głosu w FOMC).
  • W regionie EŚW najważniejsza będzie inflacja CPI za czerwiec w Czechach. Konsensus zakłada kontynuację dezinflacji i jej spadek do 2,4% r/r z 2,6% r/r w maju. Dane będą miały fundamentalne znaczenie dla Banku Czech, którego prezes sugerował, aby na kolejnych posiedzeniach przedyskutować spowolnienie tempa obniżek lub nawet utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie na jakiś czas (w czerwcu CNB obniżył stopy procentowe o 50pb). Z Węgier poznamy minutes z ostatniego posiedzenia MNB.

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

  • USA: J.Powell, podczas przesłuchania przed Kongresem ocenił, że w ciągu ostatnich dwóch lat gospodarka poczyniła znaczne postępy na drodze do celu inflacyjnego na poziomie 2%, a warunki na rynku pracy uległy schłodzeniu, choć pozostają dobre. Jego zdaniem, ryzyko dla osiągnięcia celów w zakresie zatrudnienia i inflacji obecnie się wyrównuje. Szef Rezerwy Federalnej pokreślił, że inflacja utrzymuje się powyżej długoterminowego celu, jednak po przestoju na początku roku, najnowsze miesięczne dane pokazały umiarkowany dalszy postęp na drodze w jego kierunku. Więcej pozytywnych odczytów wzmocni przekonanie FOMC, że inflacja zmierza do 2% i, w domyśle, otworzy drogę do obniżek stóp. J.Powell zaznaczył jednak, że podwyższona inflacja nie jest jedynym zagrożeniem, przed jakim stoi obecnie Fed. Powtórzył, że Komitet będzie nadal podejmował decyzje z posiedzenia na posiedzenie. Podkreślił przy tym raz jeszcze zrównoważony bilans czynników ryzyka dla potencjalnych decyzji w sprawie stóp - zbyt wczesne lub zbyt duże luzowanie polityki pieniężnej może zahamować lub nawet odwrócić postęp w zakresie inflacji. Jednocześnie zbyt późne lub zbyt małe luzowanie mogłoby nadmiernie osłabić aktywność gospodarczą i zatrudnienie. Dodatkowo ponownie zapewnił, że podwyżka stóp jest mało prawdopodobna. W odpowiedzi na jedno z pytań J.Powell pokreślił, że podczas wystąpienia nie będzie dawał żadnych wskazówek dotyczących terminu przyszłych działań Rezerwy. Naszym zdaniem wyważone wystąpienie J.Powella pozostawia otwarte drzwi do obniżki stóp procentowych we wrześniu br., o ile nadchodzące dane inflacyjne będą kontynuowały powolny spadek.
  • HUN: Inflacja CPI w czerwcu spadła do 3,7% r/r z 4,0% r/r w maju, a dane były pozytywną niespodzianką (kons.: 3,9% r/r). W ujęciu miesięcznym koszt koszyka inflacyjnego nie zmienił się, spadły natomiast ceny żywności (‑0,3%). Ceny dóbr wzrosły o 1,5% r/r, w tym żywności o 1,1% r/r. Wzrost cen usług, odpowiedzialny za niemal 70% obecnej inflacji, wyniósł 9,7% r/r. Dane mają kluczowe znaczenie dla dalszego kształtu polityki pieniężnej na Węgrzech wobec głosów o zaprzestaniu obniżek stóp procentowych na posiedzeniu w lipcu. Spodziewamy się, że dobre dane o inflacji skłonią MNB do obniżki stóp o 25pb.
  • CZE: Według danych Ministerstwa Pracy stopa bezrobocia w czerwcu utrzymała się na poziomie 3,6%, zgodnie z oczekiwaniami. Jednocześnie liczba wakatów spadła o 1,1% m/m, a relacja liczby wakatów do liczby bezrobotnych nieznacznie się obniżyła (-0,5% m/m).
  • CHN: Inflacja CPI w Chinach nieoczekiwanie obniżyła się w czerwcu do 0,2% r/r z 0,3% r/r w maju, podczas gdy oczekiwano jej niewielkiego wzrostu do 0,4% r/r. Zgodne z oczekiwaniami były natomiast ceny uzyskiwane przez producentów – deflacja PPI wyniosła 0,8% r/r wobec 1,4% r/r miesiąc wcześniej. Presja cenowa w chińskiej gospodarce pozostaje niska, a ryzyko utrwalenia deflacji jest nadal realne, w związku z bardzo słabym popytem krajowym.