Dziennik Ekonomiczny: Co powie J.Powell?

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Zmienność na rynku akcji była wczoraj podwyższona, a inwestorzy wyczekiwali rozpoczęcia sezonu wyników spółek, śledząc jednocześnie rozwój wyścigu prezydenckiego w USA oraz sygnały dotyczące przyszłych działań Rezerwy Federalnej. Indeks S&P500 zakończył sesję na niewielkim plusie. Brak wyraźnego zwycięzcy w wyborach parlamentarnych we Francji przyniósł pewną ulgę inwestorom, którzy założyli, że mało prawdopodobne jest, by pogrążony w impasie parlament mógł wprowadzać większe zmiany w polityce gospodarczej. Francuska giełda zakończyła jednak dzień „pod kreską”. Złoty umocnił się wobec głównych walut, osiągając poziom 4,27 za EUR oraz 3,94 za USD. Rentowności polskich obligacji spadły na całej długości krzywej.
 • Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rynków finansowych będzie zaplanowane na dziś i jutro co półroczne wystąpienie J.Powella przed amerykańskim Kongresem. Niewykluczone, że Prezes Rezerwy będzie musiał „tłumaczyć się” politykom z obecnej polityki utrzymywania wysokich stóp procentowych. Poza wystąpieniem J.Powella na dziś zaplanowano wypowiedzi M.Barr i M.Bowman.
 • W zakresie danych skupiamy się dziś wyłącznie na publikacjach z regionu EŚW. Z Węgier poznamy inflację CPI za czerwiec. Prognozy wskazują na spadek inflacji do 3,9% r/r z 4,0% r/r w maju. Ten odczyt może mieć kluczowe znaczenie dla dalszej polityki monetarnej Węgier, zwłaszcza w kontekście dyskusji nad zatrzymaniem cyklu obniżek stóp procentowych w lipcu. W Czechach poznamy stopę bezrobocia za czerwiec - oczekuje się, że utrzyma się ona na majowym poziomie 3,6%.

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • POL: H.Wnorowski (RPP) wskazał, że wg lipcowej projekcji NBP inflacja zacznie spadać w 2h25, co mogłoby być podstawą do obniżek stóp w 2025. Obecne wyceny rynkowe sugerują obniżki o 75pb, co członek RPP uważa, za możliwy scenariusz dodając, że „do wyobrażenia” jest scenariusz z głębszymi obniżkami. H.Wnorowski ocenił, że wypowiedź Prezesa A.Glapińskiego, że stopy NBP mogą pozostać bez zmian do końca 2026, jest nieporozumieniem (miałaby się odnosić do założenia stabilnych stóp przyjmowanego w projekcji). Podkreślił, że walka z inflacją pozostaje priorytetem RPP, a lipcowa projekcja jest bardziej optymistyczna niż marcowa. Zauważył, że gospodarka rośnie w umiarkowanym tempie, oszczędności Polaków zwiększają się, a presja płacowa w 2h24 powinna maleć. Dodał, że inflacja bazowa obniża się w sposób satysfakcjonujący, choć pozostaje uporczywa. Mniej optymistyczna jest M.Kightley (Zarząd NBP), która stwierdziła, że lipcowa projekcja nie pozwala na obniżki stóp. Zaznaczyła, że aktualny poziom stóp doprowadza inflację do celu w 2026, więc należy go utrzymać. Zwróciła również uwagę na wysoką dynamikę wynagrodzeń i jej wpływ na oczekiwania inflacyjne.
 • GER: Eksport Niemiec w maju zmniejszył się o 3,6% m/m (sca) po wzroście w kwietniu o 1,7% m/m. Spadek importu był bardziej znaczący i wyniósł 6,6% m/m, po wzroście o 1,2% m/m miesiąc wcześniej. Dane zaskoczyły negatywnie, w szczególności dynamika importu była znacznie niższa niż oczekiwano (kons.: -1,0% m/m). W efekcie nadwyżka bilansu handlowego wzrosła do 24,9 mld euro. Słabszy niemiecki popyt przełożył się na spadek eksportu z Polski do Niemiec o 10,6% m/m.
 • EUR: Indeks nastrojów inwestorów Sentix w lipcu spadł do -7,3 pkt. (kons.: 0 pkt.) z 0,3 pkt. w czerwcu. Po 8 miesiącach wzrostu, ożywienie gospodarcze w strefie euro niespodziewanie zatrzymało się. Ocena bieżącej sytuacji obniżyła się do -15,8 pkt. z -9,0 pkt. miesiąc wcześniej. Wskaźnik oczekiwań spadł o 8,5 pkt. do poziomu 1,5 pkt. Głównym źródłem niepokoju jest sytuacja geopolityczna. Inwestorzy obawiają się nadchodzących wyborów w Niemczech i USA oraz niepewności politycznej we Francji. Negatywnie na nastroje wpływa też spowolnienie w amerykańskiej gospodarce.
 • ROM: Wzrost PKB w 1q24 wyniósł 0,5% r/r wobec szacowanego wcześniej 0,1% r/r – wynika drugiej rewizji danych. Również w ujęciu kwartalnym szacunek wzrostu został podniesiony w górę, do 0,7% (sca) wobec 0,4% we wcześniejszych danych.
 • CZE: Produkcja przemysłowa w maju spadła o 3,2% r/r (kons.: -1,0% r/r) po spadku o 0,4% r/r w kwietniu. Jednocześnie wartość nowych zamówień w sektorze przemysłowym w maju wzrosła o 0,8% r/r. Wzrost zamówień odnotowano w najważniejszych kategoriach przemysłu - produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz pojazdów silnikowych, przyczep i naczep. Produkcja budowlana spadła w maju o 6,8% r/r, w porównaniu ze spadkiem o 5,1% r/r w kwietniu. Wartość zezwoleń na budowę zmniejszyła się o 9,2% r/r, a liczba rozpoczętych budów mieszkań zmalała o 18,2% w porównaniu do roku poprzedniego.
 • CZE: Bilans handlowy towarów w maju odnotował nadwyżkę 13,6 mld CZK, co oznacza wzrost o 4,4 mld CZK r/r. Eksport wzrósł o 1,2% r/r, a import pozostał na poziomie z roku poprzedniego. Największy wpływ na dodatnie saldo miała poprawa w handlu sprzętem elektrycznym o 6,4 mld CZK, w wyniku czego deficyt zamienił się w nadwyżkę. Deficyt w handlu ropą naftową i gazem ziemnym zmniejszył się o 4,0 mld CZK, a nadwyżka w handlu pojazdami silnikowymi wzrosła o 2,7 mld CZK. Największe ujemne skutki dla bilansu miały większe deficyty w handlu komputerami, produktami elektronicznymi i optycznymi.
 • CZE: Minutes z ostatniego posiedzenia CNB pokazały, że Prezes CNB A.Michl sugerował, aby na kolejnych posiedzeniach przedyskutować spowolnienie tempa obniżek lub nawet utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie na jakiś czas. Członkowie Zarządu zgodzili się, że po obniżce stóp procentowych przegłosowanej na tym posiedzeniu polityka pieniężna pozostanie istotnie restrykcyjna. W dyskusji podkreślano, że za spadek inflacji odpowiadają zmienne komponenty koszyka, szczególnie żywność, natomiast inflacja bazowa oraz inflacja w usługach pozostają podwyższone. Niektórzy członkowie zarządu wśród czynników ryzyka dla inflacji wymieniali wyższy niż prognozowany wzrost wynagrodzeń w 1q24, wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz kształt polityki fiskalnej, szczególnie w przyszłym, wyborczym roku. Na posiedzeniu w czerwcu Bank Czech obniżył stopy procentowe o 50pb, w tym główną do poziomu 4,75%. Za decyzją opowiedziało się 5 członków zarządu, 2 głosowało za obniżką o 25pb.
 • EUR: Knot (EBC i bank centralny Holandii) stwierdził że nie ma powodu, aby EBC obniżył stopy procentowe w lipcu, jednak na wrześniowym posiedzeniu będzie otwarty na dyskusję nad obniżką stóp procentowych. K.Knot jest uważany za jastrzębia, więc jego otwartość do obniżki we wrześniu stanowi koronny dowód zmiany nastawienia EBC na gołębie. Bankier uważa, że głównym zagrożeniem dla inflacji jest połączenie szybkiego wzrostu płac ze słabą poprawą produktywności i niepewnością dotyczącą zdolności firm do poradzenia sobie z wyższymi kosztami pracy przy niższych marżach.
 • POL: Z informacji opublikowanej na stronie kancelarii premiera wynika, że projektowana ustawa o dochodach samorządów – która zakłada, że dochody z PIT i CIT mają być liczone jako procent od dochodów podatników z danego terenu – będzie przedmiotem obrad rządu w 3q24.