Dziennik Ekonomiczny: Amerykańska gospodarka grzeje, europejska inflacja chłodzi

Pobierz raport

DZIŚ W CENTRUM UWAGI:

 • Inwestorzy rynkowi pozostawali wczoraj pod wrażeniem mocnych danych z amerykańskiej gospodarki (do których dołączyły raport JOLTS oraz dane o zamówieniach fabrycznych), w efekcie czego obniżyły się oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA w 2024. Rentowności 10-letnich Treasuries wzrosły powyżej 4,36%, poziomu najwyższego od listopada. Podobne trendy obserwowane były na pozostałych bazowych rynkach długu. Wobec utrzymujących się obaw, że stopy procentowe mogą pozostać wysoko na dłużej, główne indeksy giełdowe zniżkowały. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie wspierała dalszy wzrost cen ropy. Dolar oddał część poniedziałkowych zysków, rosnąc powyżej 1,077. Złoty był relatywnie stabilny, EURPLN zakończył sesję na poziomie 4,29, USDPLN 3,98. W ślad za rynkami bazowymi rentowności krajowych obligacji rosły na długim końcu krzywej.
 • W centrum uwagi znajdzie się dziś inflacja ze strefy euro – konsensus spodziewa się mniejszej skali spadku dynamiki cen niż we Francji i Niemczech, o 0,1pp do 2,5% r/r dla inflacji HICP i do 3,0% r/r dla inflacji bazowej. Zgodny z oczekiwaniami spadek inflacji HICP zwiększałby szansę na to, że na kwietniowym posiedzeniu Rada Prezesów EBC zapowie obniżkę stóp procentowych w czerwcu.
 • W USA uzupełnieniem wczorajszych danych o liczbie wakatów (raport JOLTS) będą dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym. Spośród wszystkich danych z amerykańskiego rynku pracy zaplanowanych na ten tydzień jest to jedyna publikacja, wobec której oczekuje się, że pokaże poprawę koniunktury (wzrost zatrudnienia). Coraz słabsza wartość prognostyczna raportu ADP dla oficjalnych danych NFP może spowodować, że dużo istotniejsze dla rynków będzie wystąpienie Prezesa Fed, J.Powella, zaplanowane na wieczór.
 • Dziś warto też zwrócić uwagę na marcowe indeksy koniunktury dla amerykańskiego sektora usługowego – ISM oraz drugi szacunek PMI.

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ EKONOMICZNYCH:

 • POL: Wskaźnik PMI w przetwórstwie w marcu minimalnie wzrósł, do 48 pkt. z 47,9 pkt. w lutym (PKO i kons.: 47,9 pkt.). Indeks utrzymuje się poniżej neutralnej granicy już od 23 miesięcy, co oznacza, że obecny epizod dekoniunktury zrównał się z poprzednim najdłuższym, odnotowanym między wrześniem 2000 a lipcem 2002. Więcej w Makro Flashu: „Polski przemysł relatywnie odporny na spowolnienie w Niemczech”.
 • POL: Deficyt fiskalny (sektora instytucji rządowych i samorządowych) za 2023 okazał się niższy od oczekiwań i wyniósł 5,1% PKB. W naszej ocenie jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę skalę wyzwań, z którymi mierzyły się finanse publiczne (zbrojenia, tarcze energetyczne, hamujący nominalny wzrost gospodarki). Dane za 2022 zostały zrewidowane – deficyt zamiast 3,7% PKB wyniósł 3,5% PKB. W 2024 deficyt może być nawet nieznacznie wyższy niż w 2023. Dług publiczny w 2023 również okazał się być niższy od prognoz – na koniec roku wyniósł wg GUS 49,6% PKB wobec 49,2% PKB w 2022 (rewizja z 49,3% PKB).
 • GER: Według wstępnego szacunku inflacja CPI w Niemczech w marcu obniżyła się do 2,2% r/r z 2,5% r/r w lutym (zgodnie z konsensusem), a inflacja HICP spadła nieco silniej od oczekiwań, do 2,3% r/r z 2,7% r/r. Inflacja CPI jest najniższa od kwietnia 2022. Inflacja bazowa spowolniła nieznacznie, do 3,3% r/r z 3,4% r/r w lutym. Za spadek inflacji odpowiadały przede wszystkim towary - dynamika ich cen spowolniła zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. W przeciwnym kierunku poruszała się inflacja w usługach. Po raz pierwszy od lutego 2015 ceny żywności obniżyły się w ujęciu rocznym. Niższe niż przed rokiem (o 2,7% r/r) były również ceny energii, pomimo ich odmrożenia od stycznia 2023 oraz wprowadzenia wyższych opłat za CO2. Wraz z pozytywnymi inflacyjnymi niespodziankami w pozostałych największych gospodarkach strefy euro oraz wobec powrotu krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych do poziomu sprzed wojny (czyt. poniżej) widzimy rosnące szanse na to, że EBC zapowie na najbliższym posiedzeniu możliwość obniżki stóp procentowych w czerwcu.
 • EUR: W lutym krótkookresowe oczekiwania inflacyjne konsumentów poprawiły się – mediana postrzeganej inflacji za ostatnie 12m spadła do 5,5% z 6,0% w styczniu, a mediana oczekiwań na najbliższe 12m obniżyła się do 3,1% z 3,3%. Tym samym oczekiwania są najniższe od wybuchu wojny w Ukrainie. Oczekiwania długookresowe (na 3 lata do przodu) pozostały bez zmian na poziomie 2,5%.
 • USA: Liczba wolnych miejsc pracy poza rolnictwem odnotowana na koniec lutego nie zmieniła się istotnie względem stycznia i wyniosła 8,76 mln (vs 8,75 mln w styczniu po rewizji z 8,86). Wynik ankiety JOLTS wpisał się więc w rynkowy konsensus. Liczba wakatów przypadająca na jednego bezrobotnego od kilku miesięcy oscyluje w okolicach 1,4. Dane są najpewniej neutralne z punktu widzenia Fed – sytuacja ustabilizowała się w lutym w porównaniu do stycznia, ale przy głębszym schłodzeniu popytu na pracę odnotowanym na początku roku (po rewizji danych). Dużo istotniejsze będą zapewne piątkowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem.
 • USA: Po dwóch miesiącach spadków zamówienia fabryczne wzrosły o1,4% m/m, tj. powyżej oczekiwań na poziomie 1,0% m/m. Zamówienia na dobra trwałe wzrosły w zbliżonym tempie, o 1,3% m/m. Z wyłączeniem mocno wahliwego transportu oraz sprzętu wojskowego zamówienia wzrosły o odpowiednio 0,9% i 1,4% m/m, stanowiąc kolejny (po poniedziałkowym wskaźniku ISM) dowód na siłę amerykańskiej gospodarki.
 • GER: PMI dla niemieckiego przetwórstwa został zrewidowany nieznacznie w górę, do 41,9 pkt. (szacunek flash: 41,6 pkt.), jednak wynik pozostał najniższy od 5 miesięcy. Najsilniej do spadku wskaźnika przyczyniła się poprawa czasów dostaw (przy założeniu, że odzwierciedla ona słabszy popyt). Spowolnił spadek nowych zamówień i produkcji, a słaby popyt wspierał łagodzenie presji kosztowej. Dane wskazują, że w 1q24 niemiecki przemysł kontynuował recesję, choć oczekiwania w horyzoncie 12m sygnalizują ożywienie popytu. W komentarzu do danych zwracano uwagę, że obraz wynikający z danych o wartości dodanej jest nieco mniej negatywny – w tym ujęciu przemysł w latach 2022-2023 skurczył się o 0,6% wobec spadku o 7%, który pokazują dane o produkcji przemysłowej będące spójne z PMI. Co więcej, udział przemysłu w wartości dodanej całej gospodarki utrzymuje się na poziomie 22,3%, nieco powyżej 33-letniej średniej.
 • EUR: PMI za marzec został zrewidowany w nieco większej skali niż w Niemczech, do 46,1 pkt. z 45,7 pkt. (vs 46,5 pkt. w lutym). Do spadku względem lutego przyczyniły się komponenty najmniej ważące w całym indeksie, tj. czas dostaw oraz zapasy, co w szczególności w tym pierwszym przypadku wynikało akurat z czynników pozytywnych, czyli ze złagodzenia zakłóceń w Kanale Sueskim. Obraz aktywności przemysłowej w strefie euro pozostał niejednorodny, najsłabiej radzą sobie Niemcy, Austria i Francja, wyraźnie na plusie jest natomiast Grecja, gdzie PMI wyniósł 56,9 pkt. oraz (choć w mniejszym stopniu) Hiszpania i Włochy (PMI powyżej 50 pkt.). W 1q24 odnotowano wyraźne spowolnienie spadku nowych zamówień, jednak obrazujący je subindeks może niedługo wyrównać niechlubny rekord 25 miesięcy spadków, który został ustanowiony w czasie kryzysu 2011-2013.
 • USA: M.Daly (Fed w San Francisco, głosująca członkini FOMC) powiedziała, że scenariusz trzech obniżek stóp w tym roku, sugerowany przez dot-ptots z ostatniego posiedzenia FOMC, jest racjonalny, chociaż w tej chwili nie ma potrzeby pilnego dostosowywania stóp procentowych. L.Mester (Fed w Cleveland, głosująca członkini FOMC) również uważa, że trzy obniżki stóp w tym roku to odpowiedni scenariusz, jednak jej zdaniem tylko nieco mniej prawdopodobne jest, że potrzebna będzie mniejsza skala luzowania polityki pieniężnej. Jej zdaniem wyższe od oczekiwań dane inflacyjne z początku roku potwierdzają wyboistą naturę dezinflacji, a ona nadal wierzy w powrót inflacji do 2-procentowego celu, chociaż nastąpi on w wolniejszym tempie niż oczekiwała rok temu.
 • POL: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że do 1 kwietnia podpisano 2,8 tys. umów na unijne dofinansowanie projektów z wykorzystaniem 14,6% środków dostępnych w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. W ramach nowej perspektyw unijnej Polsce przypada 76 mld EUR środków.